88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Dịch vụ Đại lý Thuế

1

Tổng quan về Dịch vụ Đại lý Thuế

dịch vụ đại lý thuế là gì

Dịch vụ đại lý thuế là một dịch vụ đặc biệt. Là dịch vụ chuyển giao trách nhiệm Pháp lý của đối tượng nộp thuế với cơ quan Nhà nước sang cho Đại lý thuế. Đại lý thuế là nơi phải gánh chịu rủi ro Pháp lý khi xảy ra các sự việc liên quan.

Đại lý thuế là người đại diện hợp pháp cho người nộp thuế nhằm thực hiện các thủ tục khai thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế. Vì thế, đây là một tổ chức trung gian thực hiện nghiệp vụ khai thuế, một sản phẩm của sự hiện đại hóa trong ngành thuế và sự gia tăng của hoạt động thương mại.

2

Các hoạt động chính của một Đại lý Thuế

  1. Thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế do người nộp thuế ủy quyền.
  2. Cung cấp những thông tin, tư vấn các vấn đề về Pháp luật thuế, quản lý thủ tục thuế cho người nộp thuế.
  3. Cung cấp dịch vụ tín dụng cho người nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và với các đối tác trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ.
  4. Cung cấp dịch vụ về kế toán thuế, quyết toán thuế và thực hiện nghiệp vụ kế toán theo thỏa thuận.
  5. Đại lý thuế là một công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế. Chính vì vậy, Đại lý thuế được quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện các thủ tục thuế.
3

Lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ Đại lý Thuế

lợi ích của đại lý thuế

– Đại lý thuế sẽ tiến hành các thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế… theo Luật định.
– Đại lý thuế sẽ thay mặt Doanh Nghiệp thực hiện đầy đủ và chuyên nghiệp bởi Đại lý thuế sẽ là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Mô hình này không chỉ có lợi cho người nộp thuế mà còn có lợi cho ngành thuế. Mọi giao dịch, văn bản, báo cáo, tờ khai, giải trình với cơ quan thuế đều do dịch vụ đại lý thuế của Diamond Rise thay mặt khách hàng thực hiện.
– Ngoài ra, chi phí sử dụng dịch vụ cũng được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập Doanh Nghiệp.
– Tiết giảm chi phí cho việc tìm hiểu, cập nhật kiến thức về thủ tục thuế, chi phí cho việc tiến hành làm thủ tục, tránh được những chi phí bị phạt với những sai sót không cố ý do thiếu hiểu biết hoặc chậm trễ gây ra. Tóm lại, sử dụng dịch vụ Đại lý thuế sẽ tiết giảm tối đa các chi phí về thủ tục thuế.

5/5 - (1 vote)

Related posts

Leave a comment

0938529527