88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng tất cả các quận huyện

Sau đây là tổng hợp địa chỉ 8 cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của công ty dịch vụ kế toán Diamond Rise. Hy vọng bài viết sau đây giúp bạn tìm được địa chỉ mong muốn

Địa chỉ bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3896000

 • Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Phòng Quản lý thu: 0236.3.871.841
 • Phòng Cấp Sổ, thẻ: 
 • Phòng Chế độ BHXH: 
 • Phòng Giám định BHYT 1: 
 • Phòng Giám định BHYT 2: 
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính (Kế toán): 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng

 • Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng: 3741.0.1056721.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 2000202917015
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 56110009843016
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041000202618
 • Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Đà Nẵng: 917015000001
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 307113388899

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Hải Châu

Địa chỉ: Số 10 đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.887.321 – 0236.3.891.409 – 0236.3.889.568

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu

 • Kho bạc Nhà nước quận Hải Châu: 3741 MÃ NSNN 1056612
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu: 2001202917025
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 561.10.00.9843025
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 004.1.00.0203379
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng: 917 055 000000
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 307 110 6 777999

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: Số 307 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.672.408 – 0236.3.674.277

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

 • Kho bạc Nhà nước quận Cẩm Lệ: 3741.0.9001752.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Lệ: 2005202917075
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh : 
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041000269169
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 917075000005
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng: 3091193888999

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

Địa chỉ: Số 574A đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.710.630

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

 • Kho bạc Nhà nước quận Thanh Khê: 3741.0.1056720.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Khê: 2003202917035
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh : 
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Thanh Khê: 0041000269569
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 917045000008
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng: 3011102311003

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

Địa chỉ: Số 252 đường Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.767.256 – 0236.3.730.085

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu

 • Kho bạc Nhà nước quận Liên Chiểu: 37410105671892008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Liên Chiểu: 2002202917065
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân: 5601.0009.843.037
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041.000.269.477
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng: 917.035.000.005
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng: 3041.110.777.999

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, phường Khuê Mỹ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.961.230 – 0236.3.219.852

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn

 • Kho bạc Nhà nước quận Ngũ Hành Sơn: 3741.0.1057561.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn: 2006202917055
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn Đà Nẵng: 56510009800028
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 0041000270137
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn: 917025000003
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh : 

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà

Địa chỉ: Số 04 đường Đông Giang, phường An Hải tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3.944.827

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà

 • Kho bạc Nhà nước quận Sơn Trà: 3741.0.1056717.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sơn Trà: 2004202917045
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 56110009848048
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041000269469
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 917060000000056
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 3061150666888

Địa chỉ bảo hiểm xã hội huyện Hòa Vang

Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236.2.242.275 – 0236.3.674.099 – 0236.3.674.246

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 
 • Bộ phận Quản lý thu: 
 • Bộ phận Sổ, thẻ: 
 • Bộ phận Chính sách: 
 • Bộ phận Kế toán: 

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Vang

 • Kho bạc Nhà nước huyện Hòa Vang: 3741.0.1056715.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Hòa Vang: 2008202917085
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh : 
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh : 
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh : 
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh : 

Xem thêm: Địa chỉ bảo hiểm xã hội Hà Nội

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527