88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Lợi nhuận sau thuế là gì? Và cách tính lợi nhuận sau thuế

Bạn muốn biết về lợi nhuận sau thuế là gì và cách tính lợi nhuận sau thuế như thế nào. Kế toán Diamond Rise dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin bạn cần biết một cách chính xác nhất.

Lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận sau thuế hay còn gọi là lợi nhuận ròng, lãi ròng  là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy  tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí trong quá trình họat động sản xuất và trừ tiền thuế TNDN.

Lợi nhuận sau thuế càng cao thì công ty hoạt động càng tốt, mang nhiều giá trị hơn, dưới dạng lợi nhuận cho các cổ đông. Lợi nhuận ròng cho thấy công ty kiểm soát chi phí của mình như thế nào.

 

lợi nhuận sau thuế là gì

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế không phải là yếu tố quyết định chính xác về kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Biện pháp tài chính này có thể mô tả hiệu quả về tình hình hoạt động của công ty.

Công thức tính lợi nhuận sau thuế là gì ?

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN.

Lưu ý: Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế là tổng chi phí và thuế thu nhập, nếu giảm mức chi phí và thuế TNDN xuống thấp nhất đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế sẽ giảm xuống.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chính là phần lợi nhuận sau thuế nhưng chưa sử dụng đến phần lợi nhuận này, được giữ nguyên và treo trên TK 4211 (Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối) trong bảng cân đối kế toán.

Sau khi kết thúc báo cáo quyết toán, các doanh nghiệp sẽ họp đại hội cổ đông để quyết định trích lập các quỹ dự phòng: Ví dụ: quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính…và chia cổ tức. Trường hợp không chia cổ tức hằng năm thì phần lợi nhuận này được giữ lại, cộng dồn và khoản này gọi là lợi nhuận chưa phân phối.

Xem thêm: Lợi nhuận gộp là gì? Định nghĩa và công thức tính

Các vấn đề về lợi nhuận sau thuế cần lưu ý

  • Các thành viên góp vốn liên kết được chia lãi theo tỷ lệ góp vốn.
  • Nếu lợi nhuận các năm trước bị âm, thì lợi nhuận sau thuế của năm nay sẽ phải bù lỗ năm trước, phần còn lại mới được phân chia.
  • Các quỹ đặc biệt được trích từ lợi nhuận sau thuế mà pháp luật quy định phải trích lập theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định
  • Sau khi lập quỹ quy định xong, số còn lại sẽ được phân phối theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

Ý nghĩa của lợi nhuận sau thuế là gì?

ý nghĩa lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế quyết định công ty, doanh nghiệp kinh doanh tốt hay không, lời hay lỗ. Từ giá trị này, doanh nghiệp có thể dễ dàng biết các tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu, lợi nhuận/tài sản, đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Ngược lại, giá trị này nhỏ hơn 0 nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ và cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Giá trị lợi nhuận sau thuế lớn hơn 0 và càng lớn thì công ty càng có lãi lớn, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

✅Xem thêm: Cách đo lường hiệu quả kinh doanh trong 3 bước

Lợi nhuận sau thuế có vai trò quan trọng tới sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Đây chính là động lực thôi thúc doanh nghiệp năng động hơn nữa để khẳng định mình trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi đã đưa ra cho bạn để trả lời câu hỏi lợi nhuận sau thuế là gì và cách tính lợi nhuận sau thuế như thế nào. Hy vọng bạn có thể bỏ túi thêm cho mình kiến thức trong lĩnh vực này.

4.1/5 - (8 votes)

Related posts

Leave a comment

0938529527