88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Cách đo lường hiệu quả kinh doanh trong 3 bước

Để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh, bạn cần theo dõi các chỉ số kinh doanh có liên quan, còn được gọi là các chỉ số hiệu suất chính, hiển thị giá trị có thể đo lường và cho thấy tiến độ của các mục tiêu kinh doanh.

Đo lường hiệu suất là một phần quan trọng trong việc theo dõi sự phát triển và tiến bộ của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó đòi hỏi phải đo lường hiệu suất thực tế của một doanh nghiệp so với các mục tiêu đã định. Thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của bạn sẽ bảo vệ doanh nghiệp của bạn trước mọi vấn đề về tài chính hoặc tổ chức. Nó giúp các doanh nghiệp giảm chi phí quy trình và nâng cao năng suất cũng như hiệu quả của sứ mệnh.

đo lường hiệu quả kinh doanh

Hiệu suất được đo lường như thế nào?

Những thay đổi liên tục trong điều kiện thị trường có nghĩa là điều cần thiết là phải liên tục theo dõi và xem xét các mục tiêu và hiệu suất kinh doanh của bạn để duy trì tính cạnh tranh.

Mục tiêu đề ra

Bạn đang cố gắng đạt được điều gì? Mục tiêu của bạn có thể là thu hút khách hàng mới, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tạo ra khối lượng lớn lưu lượng truy cập vào trang web của bạn. Cho đến khi bạn không biết những gì bạn muốn đo lường, bạn không thể đo lường những gì bạn có.

Dưới đây là các ví dụ về mục tiêu kinh doanh:

 • Tạo khách hàng tiềm năng
 • Tăng doanh số bán hàng
 • Dịch vụ khách hàng tốt hơn
 • Tăng tỷ suất lợi nhuận
 • Tăng hiệu quả sản xuất
 • Nắm bắt thị phần lớn hơn

Từ các mục tiêu, thiết lập các yếu tố thành công quan trọng. CSFs đề cập đến các điều kiện cụ thể, các hoạt động chính mà một doanh nghiệp nên tập trung vào để thành công.

Phát triển các chỉ số hiệu suất chính

KPI là tỷ lệ tiêu chuẩn cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ bao gồm doanh thu được tạo ra trên mỗi nhân viên hoặc báo cáo tài chính. Các chỉ số hiệu suất này giúp bạn đo lường hiệu suất so với các mục tiêu bạn đã xác định.

Việc đặt KPI sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp. Điều quan trọng là chọn KPI có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn, có thể được đo lường và cung cấp kết quả để đạt được mục tiêu của bạn.

Xác định các số liệu phù hợp

Các chỉ số kinh doanh là các thước đo có thể định lượng được để theo dõi và đánh giá tình trạng của một quy trình kinh doanh cụ thể. Tùy thuộc vào doanh nghiệp và mục tiêu của bạn, bạn có thể muốn tập trung vào các chỉ số nhất định. Chúng bao gồm số liệu tiếp thị, số liệu bán hàng, số liệu kế toán và tài chính và số liệu trực tuyến.

Những chỉ số này giúp chủ doanh nghiệp, nhân viên, nhà đầu tư và khách hàng được thông báo và biết về cách một công ty đang hoạt động.

Theo dõi và đo lường

Thu hẹp thông tin mà bạn nghĩ là quan trọng để theo dõi. Chọn một vài mục tiêu kinh doanh chính, phát triển các KPI có liên quan và tập trung vào việc theo dõi và thu thập dữ liệu có liên quan.

Làm thế nào để bạn đạt được KPI?

Đo lường hiệu quả kinh doanh là việc tìm ra các KPI phù hợp và đưa chúng vào sử dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

 • Chiến lược một trang rõ ràng đóng vai trò là điểm khởi đầu để xác định mục tiêu của bạn và thiết kế KPI phù hợp
 • Xác định các câu hỏi bạn cần câu trả lời. Bằng cách liên kết các KPI với chiến lược của mình, bạn có thể nâng cao trọng tâm của mình và làm cho các KPI có liên quan trở nên rõ ràng hơn
 • Bạn cần phác thảo các yêu cầu về dữ liệu của mình để thiết lập các chỉ số hoặc dữ liệu nào bạn cần để trả lời những câu hỏi đó
 • Khi bạn đã biết mình cần thu thập thông tin gì, bạn cần tìm phương pháp đo lường phù hợp để có được thông tin đó.
 • Bạn cần chỉ định quyền sở hữu các KPI để giải thích ý nghĩa của nó, theo dõi cách nó thay đổi và quyết định điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp.
 • Truyền đạt KPI của bạn để nhân viên, nhà đầu tư và các bên liên quan khác của doanh nghiệp hiểu chúng
 • Xem xét KPIs định kỳ để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn và đạt được lợi thế cạnh tranh

Đo lường KPI là gì?

Các doanh nghiệp đặt KPI để đo lường sự thành công của họ trong việc đạt được mục tiêu. Chúng chứng minh một doanh nghiệp đang đạt được các mục tiêu chính của mình một cách hiệu quả như thế nào. Chúng có thể trải dài qua các ngành, phòng ban hoặc các nhiệm vụ riêng lẻ.

Khi bạn đã thiết lập KPI của mình, bạn có thể đặt các mục tiêu phù hợp, phát triển các chiến lược để đạt được chúng và đánh giá sự tiến bộ của bạn, và cuối cùng có một hồ sơ lịch sử về hiệu suất kinh doanh của bạn. Các doanh nghiệp đo lường cả KPI tài chính và phi tài chính.

Đo lường hiệu suất tài chính của bạn

Đánh giá hiệu quả tài chính của bạn có thể giúp bạn kiểm tra các mục tiêu kinh doanh của mình và lập kế hoạch hiệu quả để cải thiện hoạt động kinh doanh.

Khi tiến hành đánh giá tài chính của doanh nghiệp, bạn có thể muốn xem xét đánh giá dòng tiền kinh doanh, vốn lưu động, cơ sở chi phí và tốc độ tăng trưởng. Các tỷ số tài chính quan trọng khác là tỷ lệ hiệu quả, tăng trưởng doanh số, tỷ lệ thanh khoản và đòn bẩy tài chính.

Đo lường khả năng sinh lời

Mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp là tăng lợi nhuận. Các chỉ số chính để đánh giá khả năng sinh lời là:

 • Biên lợi nhuận hoạt động
 • Biên lợi nhuận gộp
 • Tỷ suất lợi nhuận ròng
 • Thu hồi vốn

Đo lường mức độ trung thành và giữ chân khách hàng

Bạn càng biết nhiều về những gì khách hàng cần, bạn càng dễ dàng xử lý số lượng khách hàng gia tăng. Để nắm bắt phản hồi của khách hàng, bạn có thể sử dụng dữ liệu bán hàng, biểu mẫu khiếu nại, bảng câu hỏi và phương tiện truyền thông xã hội.

Thu thập phản hồi từ khách hàng giúp xác định nơi có thể thực hiện các cải tiến đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Đo lường hiệu suất của nhân viên

Đánh giá hiệu suất của nhân viên từ góc độ tài chính có thể là một công cụ quản lý rất có giá trị. Các số liệu được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá hiệu suất của nhân viên là doanh số trên mỗi nhân viên, đóng góp trên mỗi nhân viên và lợi nhuận trên mỗi nhân viên.

Đo điểm chuẩn

Đo điểm chuẩn là một cách hữu ích để so sánh bạn với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Điều quan trọng cần lưu ý là mục tiêu cuối cùng và vị trí thị trường của bạn sẽ ảnh hưởng đến các so sánh cụ thể mà bạn muốn thực hiện.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Thông tin về đối thủ cạnh tranh hữu ích cho doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và thị trường bạn đang hoạt động. Các câu hỏi chính cần đặt ra là đối thủ cạnh tranh của bạn là ai, họ cung cấp những gì, cách họ định giá sản phẩm và dịch vụ của họ, họ là gì lợi thế cạnh tranh.

Sẽ rất hữu ích khi thực hiện SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa) để tìm hiểu thêm về những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang nói về họ và những gì người khác đang nói về họ.

Có một quy trình để thường xuyên theo dõi và đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh có thể giúp chủ doanh nghiệp xác định các phương pháp hay nhất và tạo ra các chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Xem thêm: Tiến hành phân tích SWOT cho doanh nghiệp năm 2021

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527