88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Lợi nhuận gộp là gì? Định nghĩa và công thức tính

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp, còn được gọi là tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế, bằng doanh thu của một công ty trừ đi giá vốn hàng bán. Nó thường được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đang quản lý lao động và vật tư trong sản xuất. Nói chung, lợi nhuận gộp sẽ xem xét chi phí biến đổi, biến động liên quan đến sản lượng sản xuất. Những chi phí này có thể bao gồm nhân công, vận chuyển và nguyên vật liệu, trong số những chi phí khác.

định nghĩa lợi nhuận gộp là gì

Sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và thu nhập ròng là gì?

Trong khi lợi nhuận gộp đề cập đến việc trừ đi chi phí biến đổi, hoặc giá vốn hàng bán khỏi doanh thu, thu nhập ròng sẽ trừ chi phí lãi vay và thuế ra khỏi thu nhập của công ty. Thu nhập ròng đôi khi được coi là “dòng dưới cùng” vì nó nằm ở dòng cuối cùng của bảng thu nhập của công ty. Nó thường được sử dụng để đo lường lợi nhuận của một công ty.

Chính xác thì hàng hóa đã bán và giá vốn hàng hóa là bao nhiêu?

Khi tính toán tổng doanh thu, doanh nghiệp phải tính tổng tất cả hàng hoá đã bán trong khoảng thời gian tài chính đã chọn. Tổng số tiền này không thể bao gồm việc bán tài sản cố định như tòa nhà hoặc thiết bị. 

Ví dụ, một cửa hàng quần áo sẽ cung cấp tổng số tiền thu được từ việc bán số lượng quần áo dự trữ của mình dưới dạng tổng doanh thu.

Để tính toán giá vốn hàng bán, cửa hàng phải tổng tất cả các chi phí liên quan đến việc bán quần áo cho khách hàng. Đây chỉ là những chi phí biến đổi và là những chi phí có thể thay đổi theo mức doanh thu. Điều này sẽ bao gồm các chi phí như:

  • Tiền lương của nhân viên kinh doanh
  • Chi phí mua quần áo đã bán
  • Bất kỳ khoản hoa hồng nào do nhân viên kinh doanh đạt được mục tiêu
  • Tiện ích cho cửa hàng
  • Vận chuyển quần áo được bán nếu mua trực tuyến
  • Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng.

Các chi phí cố định như tiền thuê nhà, thiết bị văn phòng, tiền lương của nhân viên không bán hàng, bảo hiểm, chi phí ngân hàng và quảng cáo không được tính vào giá vốn hàng bán.

Công thức tính lợi nhuận gộp

Để một cửa hàng chỉ so sánh con số lợi nhuận gộp giữa kỳ này với kỳ khác là một phương pháp nguy hiểm để đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng. Con số lợi nhuận gộp có thể giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lên trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp có thể giảm và cho thấy cửa hàng sẽ gặp khó khăn. 

Cửa hàng sẽ sử dụng con số lợi nhuận gộp để tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp, đây là một chỉ báo tốt hơn về hiệu quả của cửa hàng trong bất kỳ khoảng thời gian nào đã chọn. Khi viết con số lợi nhuận gộp, cửa hàng làm như vậy về giá trị tiền tệ.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp là một con số phần trăm và cửa hàng tính toán điều này bằng công thức:

Cửa hàng có thể sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp để so sánh với mức trung bình của ngành để xem liệu nó có hoạt động tốt trên thị trường hay không. Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ vọng hoặc đang giảm, cửa hàng nên kiểm tra con số lợi nhuận gộp và xem những chi phí nào cần giải quyết hoặc bất kỳ chi phí nào có thể cần cắt giảm.

Các nội dung liên quan khác:

5/5 - (1 vote)

Leave a comment

0938529527