88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) là chứng từ do người chịu trách nhiệm phát hành. Hóa đơn GTGT trình bày các chi tiết của nguồn cung cấp chịu thuế và tất cả các thông tin liên quan theo quy định của luật thuế GTGT.

Hóa đơn GTGT phải được phát hành trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tại sao hóa đơn VAT lại quan trọng?

Thông tin được cung cấp trên hóa đơn VAT là cơ sở để xác lập nghĩa vụ VAT của bạn đối với việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Nó cũng cho phép khách hàng đã đăng ký VAT của bạn nhận lại VAT đã tính cho họ.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527