88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Khái Niệm và Công Thức Tính Tỷ Suất Lợi Nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (hay còn gọi là ROS – Return On Sales) là tỷ lệ lợi nhuận còn lại từ việc bán hàng sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán. Bạn có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí, sau đó chia con số này cho tổng chi phí. 

Tỷ suất lợi nhuận thường được các nhà đầu tư và chủ nợ sử dụng để xác định khả năng của một công ty trong việc chuyển đổi lợi nhuận thu được từ việc bán hàng thành thu nhập ròng. Các chủ nợ quan tâm đến những số liệu này để họ có thể đảm bảo một công ty kiếm đủ tiền để trả các khoản vay của mình, trong khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng có đủ lợi nhuận để có thể chia cổ tức. 

Nói cách khác, các nguồn bên ngoài này đang tìm kiếm bằng chứng rằng tổ chức đang được điều hành một cách hiệu quả. Trong trường hợp tỷ suất lợi nhuận đặc biệt thấp, đó là dấu hiệu cho thấy công ty cần cắt giảm chi phí bằng cách thiết lập ngân sách chặt chẽ hơn.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

Mặc dù có ba cách khác nhau để tính tỷ suất lợi nhuận của một công ty, nhưng đây là các bước để tính toán ở dạng đơn giản nhất:

Tính toán doanh thu thuần

Trước tiên, bạn cần xác định doanh thu thuần của công ty theo công thức sau:

Xác định thu nhập ròng

Tiếp theo, bạn tính thu nhập ròng bằng cách sử dụng công thức này:

Tìm tỷ suất lợi nhuận biên

Cuối cùng, sau khi tính toán thu nhập ròng và doanh thu ròng, bạn có thể tìm thấy tỷ suất lợi nhuận bằng cách sử dụng phép tính này:

Cách giải thích kết quả

Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận xác định tỷ lệ phần trăm doanh thu của một công ty bao gồm thu nhập ròng. Nói một cách đơn giản, nó cung cấp phép đo lượng lợi nhuận được tạo ra từ việc bán hàng của một công ty. Con số này rất hữu ích để xác định xem tài chính của một tổ chức đang được quản lý tốt như thế nào.

Các công ty cố gắng đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn có nghĩa là lợi nhuận của họ sẽ vượt quá chi phí của họ. Họ hoàn thành các tỷ lệ này cao hơn bằng cách giảm chi phí hoặc tăng doanh thu. Mặc dù tạo ra nhiều doanh thu hơn sẽ là một giải pháp ưu tiên, nhưng nó thường khó hơn việc giảm ngân sách chi tiêu. Vì vậy, hầu hết các công ty cắt giảm chi phí để cải thiện lợi nhuận của họ.

Ngoài ra, con số này có thể được sử dụng để so sánh hoạt động hiện tại và quá khứ của một công ty cũng như để so sánh các công ty có quy mô tương tự trong cùng ngành.

Các loại biên lợi nhuận

Có ba mức chính để tính toán lợi nhuận của một công ty trên báo cáo thu nhập của nó:

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp
  • Biên lợi nhuận hoạt động
  • Tỷ suất lợi nhuận ròng

Lợi nhuận gộp là mức cơ bản nhất của tỷ suất lợi nhuận, trong khi lợi nhuận ròng là mức tổng hợp nhất. Các tỷ số tài chính này vừa đơn giản lại vô cùng phổ biến trong tài chính doanh nghiệp. Mặc dù cả ba cấp độ khác nhau về phương pháp chính xác, nhưng chúng đều có chung tỷ suất lợi nhuận tương ứng được tìm thấy bằng cách chia con số lợi nhuận cho doanh thu của công ty và sau đó nhân kết quả với 100. Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về cả ba loại tỷ suất lợi nhuận:

Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là cách đơn giản và cơ bản nhất để tính toán khả năng sinh lời vì nó định nghĩa lợi nhuận là bất kỳ khoản thu nhập nào còn lại sau khi bao thanh toán trong giá vốn hàng bán, thường được gọi là giá vốn hàng bán hoặc chi phí biến đổi.

Giá vốn hàng bán đề cập đến bất kỳ khoản chi phí nào liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hoặc sản xuất một sản phẩm, chẳng hạn như tiền công được trả và nguyên vật liệu thô được sử dụng trong suốt quá trình. Tuy nhiên, con số này không bao gồm thuế, nợ, chi phí cố định, chi phí chung và chi phí một lần. 

Tương tự, chi phí biến đổi là chi phí phát sinh trong suốt một quá trình và có thể biến động theo tỷ lệ sản xuất hoặc sản lượng. Các công ty không tham gia sản xuất hoặc sản xuất sử dụng chi phí doanh thu hoặc chi phí cần thiết để bán hàng, thay vì chi phí biến đổi hoặc giá vốn hàng bán.

Để tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp, bạn cần thực hiện theo ba bước:

Tính lợi nhuận gộp

Bạn làm điều này bằng cách làm theo phương trình sau:

Xác định doanh thu thuần

Bạn tính toán doanh thu thuần theo công thức sau:

Tính tỷ suất lợi nhuận gộp

Sau đó, bạn sẽ tìm thấy tỷ suất lợi nhuận gộp bằng cách tính toán sau:

Biên lợi nhuận hoạt động

Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động phức tạp hơn một chút so với tỷ suất lợi nhuận gộp vì nó tính đến các chi phí kinh doanh hàng ngày như chi phí bán hàng, quản lý, vận hành và chi phí chung. Nó cũng bao gồm khấu hao tài sản của công ty nhưng vẫn không bao gồm các chi phí phi hoạt động như nợ và thuế. Số liệu khả năng sinh lời này chia lợi nhuận hoạt động của một công ty cho doanh thu của nó, cho thấy một bức tranh rõ ràng về tỷ lệ phần trăm của mỗi đô la còn lại sau khi chi phí hoạt động của doanh nghiệp được thanh toán. Có hai bước để tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động:

Tính giá vốn hàng bán

Công thức cho điều này là giống nhau bất kể ngành nào. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan có thể khác nhau.

Xác định tỷ suất lợi nhuận hoạt động

Sau đó, bạn có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động bằng cách làm theo công thức sau:

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất sinh lời phức tạp và toàn diện nhất là tỷ suất lợi nhuận ròng. Nó cho thấy tổng doanh thu còn lại sau khi tất cả các dòng thu nhập và chi phí đã được hạch toán, bao gồm giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động. Tuy nhiên, không giống như hai tỷ lệ trước, tỷ suất lợi nhuận ròng cũng tính đến thu nhập từ các khoản đầu tư, các khoản thanh toán một lần, thuế và nợ. Do đó, phép tính này đưa ra một tài khoản chính xác về khả năng tổng thể của một công ty trong việc chuyển thu nhập thành lợi nhuận.

Có hai bước để xác định tỷ suất lợi nhuận ròng của một công ty:

Tính lợi nhuận ròng

Bạn tìm thấy điều này bằng cách làm theo công thức sau:

Xác định tỷ suất lợi nhuận ròng

Để tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng, hãy hoàn thành phép tính này:

Các nội dung liên quan khác:

5/5 - (1 vote)

Related posts

Leave a comment

0938529527