88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Cách hạch toán chi phí quà tặng

Hạch toán hàng hóa cho, biếu tặng như mua quà tặng khách hàng, tặng nhân viên, mua bánh kẹo làm quà lễ, tết…sẽ được tính như thế nào hợp lý. Dưới đây sẽ là cách hạch toán chi phí quà tặng mà kế toán các doanh nghiệp có thể tham khảo để tránh khỏi các sai sót không đáng có.

Khi xuất hàng cho biếu tặng có cần phải lập hóa đơn?

chi phí quà tặng

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định rằng: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng để tiếp tục quá trình sản xuất”

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định là: “Việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, thì sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì lập hoá đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế gtgt như hoá đơn xuất bán hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng.”

Xác định chi phí theo quy định luật thuế TNDN

hạch toán chi phí quà tặng

Nếu cho biếu tặng khách hàng, đối tác

Năm 2014: Theo điểm 2.21 khoản 2 điều 6 thông tư số: 78/2014/TT-BTC quy định “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Năm 2015: Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:” Bãi bỏ khoản 2 Điều 9″. Chi phí cho biếu tặng sẽ không bị khống chế, mà sẽ được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Nếu cho biếu tặng nhân viên

Theo công văn số 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh: “Trường hợp nếu Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế gtgt như bán hàng cho khách hàng .

Chi phí mua quà tặng cho nhân viên sẽ thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có chứng từ hợp pháp và tổng số mức chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm thì được tính vào chi phí được trừ khi đã xác định thu nhập thuế TNDN (nếu hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).”

Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng

Theo khoản 3, điều 7 thông tư số: 219/2012/TT-BTC qui định: “Đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả khi mua ngoài hay do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, tặng, biếu, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc là tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

thuế gtgt đối với biếu tặng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng biếu tặng

Bên biếu tặng

Khi mua hàng về để cho biếu tặng, sẽ hạch toán như mua hàng bình thường:

       Nợ TK 156

         Nợ TK 1331

             Có 111, 112…

Khi xuất hàng cho biếu tặng:

  • Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

         Nợ TK 641, 6421 – Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

               Có TK 152, 153, 155, 156.

               Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

  • Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho các cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

           Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá đã thanh toán)

                 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

                 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng cho công nhân viên và người lao động:

           Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

                  Có các TK 152, 153, 155, 156.

Bên nhận biếu tặng

      Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì là chi phí không được khấu trừ.

            Có TK 711

Trên đây là toàn bộ giải đáp về cách hạch toán chi phí quà tặng. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp bạn xử lý các nghiệp vụ chính xác. Chúc các bạn thành công

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527