88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Hướng dẫn triển khai lập hóa đơn điện tử vào tháng 7/2022

Việt Nam sẽ bắt buộc các doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử từ tháng 7 năm 2022. Vì vậy, các doanh nghiệp nên chuẩn bị cho thời điểm quy định này có hiệu lực và phù hợp với khuôn khổ pháp lý do các cơ quan chức năng của Việt Nam đưa ra.

Chúng ta sẽ xem xét một số Nghị định và thông tư mà chính phủ đã ban hành để thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021 / TT-BTC (Thông tư 78) hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử trong đó có Nghị định 123 mà chúng ta cùng thảo luận dưới đây. Thông tư 78 cũng có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Theo Thông tư 78, bên được ủy nhiệm xuất hóa đơn có liên quan đến người bán. Việc ủy ​​quyền này phải được lập thành văn bản thông qua thỏa thuận giữa hai bên. Hai bên này cũng phải đăng ký với cục thuế. Thực hiện theo Thông tư 78, Việt Nam cũng đã ban hành Công văn số 4144 thảo luận về số mẫu hóa đơn, số ký hiệu, số sê-ri và hướng dẫn chỉnh sửa hóa đơn điện tử đã phát hành.

Theo Thông tư 78, việc triển khai thí điểm giai đoạn 1 của hóa đơn điện tử đã được bắt đầu tại một số tỉnh từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ tháng 4/2022 và cơ quan thuế sẽ quyết định địa phương nào sẽ tham gia giai đoạn này.

Trước đó, Việt Nam cũng đã ban hành Nghị định 123/2020 / NĐ-CP (Nghị định 123) hướng dẫn thực hiện hóa đơn và tạm hoãn triển khai hóa đơn điện tử đến ngày 1/7/2022. Trước thời hạn cuối cùng, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. -hóa đơn là ngày 1 tháng 11 năm 2020.

Tuy nhiên, nếu nhận được thông báo của cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng khung thời gian cục thuế ban hành.

Nếu doanh nghiệp không có cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể sử dụng hóa đơn hiện hành nhưng phải nộp các thông tin liên quan đến hóa đơn theo Mẫu 3 theo Nghị định 123, cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Ngoài ra, các doanh nghiệp mới thành lập đã được cơ quan thuế hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử nhưng chưa có hạ tầng có thể sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51 và Nghị định 4 nhưng phải nộp Mẫu 3 theo Nghị định 123.

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử: Thông tư 68

Việt Nam đã ban hành  Thông tư 68/2019 / TT-BTC  (Thông tư 68) hướng dẫn  Nghị định 119/2018 / NĐ-CP  (Nghị định 119) về việc sử dụng hóa đơn điện tử (e-Chemical). Nghị định 119 quy định rằng tất cả các doanh nghiệp, không bao gồm hộ kinh doanh hoặc cá nhân, phải xuất hóa đơn điện tử có hoặc không có mã xác nhận thuế cho người mua để bán hàng hóa, dịch vụ.

Dưới đây, chúng tôi nêu bật các bước và thủ tục mà nhà đầu tư nên thực hiện để giúp họ tuân thủ các quy định mới.

Các loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có hai loại: một loại có mã xác nhận của cơ quan thuế và một loại không có mã xác nhận của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử có mã xác minh có thể được sử dụng để kê khai thuế.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, xăng dầu, viễn thông, tài trợ tín dụng, giao thông vận tải, thương mại điện tử , bảo hiểm, siêu thị và thương mại có thể sử dụng hóa đơn điện tử mà không cần mã xác minh thuế.

Ngoài ra, các doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc có hạ tầng công nghệ, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử theo quy định không phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Các cá nhân và công ty thuộc nhóm rủi ro về thuế cao hoạt động trong lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng sử dụng trên 10 lao động và có doanh thu hàng năm trên 3 tỷ đồng trong năm trước đó phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác minh.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với các cá nhân và công ty có doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đồng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Đăng ký hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần đăng ký trước khi sử dụng hóa đơn điện tử (có hoặc không có mã số thuế) để được cơ quan thuế chấp thuận thông qua website của Tổng cục Thuế .

Trường hợp sử dụng hệ thống điểm bán hàng (POS), người bán cần đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do hệ thống POS gửi để chuyển dữ liệu trực tuyến với cục thuế.

Hóa đơn điện tử phải được viết bằng tiếng Việt. Tuy các ngôn ngữ khác có thể được đưa vào nhưng không thể thay thế được tiếng Việt.

Cách sửa lỗi trong hóa đơn điện tử

Đối với hóa đơn điện tử có sai sót, có ba điều kiện để sửa:

  • Trường hợp sai tên, địa chỉ của người mua nhưng các thông tin khác đúng thì người mua phải thông báo cho người mua và gửi thông báo cho cơ quan thuế (không phải xuất lại hóa đơn điện tử);
  • Nếu mã số thuế, số tiền trên hóa đơn, thuế suất, số tiền thuế hoặc mô tả hàng hóa không chính xác thì cần phải phát hành hóa đơn điện tử mới (người bán và người mua cần chuẩn bị tài liệu nêu rõ các sai sót và gửi thông báo đến cơ quan thuế); và
  • Nếu chi cục thuế phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót thì sẽ gửi thông báo cho bên bán và bên bán cần cấp lại hóa đơn điện tử theo khung thời gian quy định.
  • Theo quy định tại Thông tư 78, trường hợp người bán xuất hóa đơn và có hành vi hủy dịch vụ thì người bán sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã phát hành và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.
  • Nếu hóa đơn điện tử được phát hành không có ký hiệu hoặc số hóa đơn thì người bán sẽ thực hiện điều chỉnh mà không cần hủy bỏ hoặc thay thế.

Giai đoạn chuyển tiếp

Doanh nghiệp đã tự in hóa đơn hoặc đã được cơ quan thuế cấp hóa đơn trước ngày 19/10/2020 được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022 theo quy định tại Nghị định 123.

Nếu cơ sở hạ tầng CNTT của một công ty chưa sẵn sàng trước thời hạn, họ có thể đăng ký gia hạn và gửi hóa đơn bằng cách sử dụng ‘ Mẫu 3’ dưới dạng tệp đính kèm như đã đề cập trước đó.

Các tổ chức công lập như cơ sở y tế, trường học có sử dụng biên lai thu phí được tiếp tục sử dụng nhưng cần chuyển sang sử dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử theo lộ trình của Bộ Tài chính .

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu.

Không bắt buộc phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử. Miễn là người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, người mua có thể ký điện tử trên hóa đơn điện tử nếu điều này được người bán và người mua đồng ý.

Việt Nam tiếp tục đi theo con đường kỹ thuật số

Diễn biến mới nhất phản ánh động thái của chính phủ trong việc cải cách quản lý thuế và đại tu nền kinh tế phi chính thức. Hóa đơn điện tử sẽ không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn giảm bớt gánh nặng hành chính và giúp đối chiếu tài khoản, giảm thiểu gian lận trong hóa đơn và duy trì tính minh bạch.

Nhìn chung, chính phủ hy vọng sáng kiến ​​này sẽ tiết kiệm khoảng 1000 tỷ đồng nếu 2,5 tỷ hóa đơn dự kiến ​​được sử dụng trong một năm. Cho đến cuối tháng 10 năm 2021, khoảng 850.000 doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ điện tử.

Các quy định mới đảm bảo rằng trọng tâm của Chính Phủ vẫn là giảm chi phí hành chính và cải cách các vấn đề thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có khả năng phải đối mặt với một số thách thức trong giai đoạn chuyển đổi và cần nghiên cứu kỹ những thay đổi mới để có những điều chỉnh phù hợp. Do đó, phần mở rộng của Nghị định 123 có thể được sử dụng, cho phép có thêm thời gian để thực hiện các thay đổi cần thiết cho việc áp dụng.

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527