88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Biên bản bù trừ công nợ là gì?

Đối với các doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với nhau, thường có các khoản tồn đọng từ kỳ này sang kỳ khác từ quý này sang quý khác là chuyện bình thường, điều này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai công ty đó. Tuy nhiên làm căn cứ xác định, hoàn thiện sổ sách chứng từ chúng ta vẫn phải làm mẫu biên bản đối chiếu bù trừ công nợ một cách minh bạch rõ ràng để làm ăn lâu dài.

Bù trừ công nợ có thể được hiểu là giữa hai đơn vị giao dịch mua bán với nhau và cung cấp hàng hóa lẫn nhau khi đó các đối tượng vừa là người bán đồng thời cũng là người mua, lập biên bản bù trừ công nợ để cấn trừ cho nhau.

Biên bản này chủ yếu được lập ra nhằm mục đích ghi chép, theo dõi việc thực hiện bù trừ công nợ giữa hai bên.

biên bản bù trừ công nợ

Bài viết liên quan:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527