88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi hóa đơn đã gửi cho người mua; đã giao hàng hóa/dịch vụ, xảy ra sai sót; người bán và người mua đã kê khai thuế nhưng lại phát hiện ra hóa đơn có sai sót.

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2021 dựa theo thông tư 39/2014/TT-BTC được sử dụng trong các trường hợp thông tin trên hóa đơn GTGT bị viết sai ngày, tên, hàng hóa hoặc nội dung, địa chỉ…

1.Biên bản điều chỉnh hóa đơn cơ bản

2. Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty


>>>Xem thêm:

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai cho doanh nghiệp

Related posts

Leave a comment