88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa mới nhất

Hợp đồng cung cấp hàng hóa là gì?

Hợp đồng cung cấp hàng hóa là thỏa thuận, theo đó người bán hứa cung cấp tất cả hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể mà người mua cần trong một thời gian nhất định và ở một mức giá cố định, và người mua đồng ý mua hàng hóa hoặc dịch vụ đó độc quyền từ người bán trong thời gian đó. Các điều khoản của hợp đồng cung cấp thường xác định mọi thứ từ phương tiện mà sản phẩm được giao, điều khoản thanh toán và bất kỳ khía cạnh nào khác của mối quan hệ mà hai bên đã xác định là cần thiết.

Mẫu hợp đồng này bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Khách hàng biết những gì mong đợi về hàng hóa nhận được và cách thức chúng sẽ được giao. Đổi lại, nhà cung cấp biết những gì khách hàng có thể cần và cách thức thanh toán.

Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527