88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Tải mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2024

Giấy ủy quyền là gì?

Hầu như mọi người đều cần giấy ủy quyền tại một số thời điểm. Tìm hiểu những gì một giấy ủy quyền có thể làm, cách nhận một giấy ủy quyền và tại sao bạn cần nó.

Giấy ủy quyền là một tài liệu cho phép bạn chỉ định một cá nhân hoặc tổ chức quản lý tài sản, tài chính hoặc các vấn đề của bạn nếu bạn không thể làm như vậy.

Tuy nhiên, tất cả các giấy ủy quyền không được tạo ra như nhau. Mỗi loại cung cấp cho luật sư trên thực tế của bạn — người sẽ thay mặt bạn đưa ra quyết định — một cấp độ kiểm soát khác nhau.

Giấy ủy quyền đặc biệt là gì?

Bạn có thể chỉ định chính xác những quyền hạn mà người đại diện có thể thực hiện bằng cách ký một giấy ủy quyền đặc biệt. Điều này thường được sử dụng khi một người không thể giải quyết một số công việc do các cam kết khác hoặc lý do sức khỏe.

Bán tài sản (cá nhân và bất động sản), quản lý bất động sản, thu nợ và xử lý các giao dịch kinh doanh là một số vấn đề phổ biến được quy định trong một văn bản giấy ủy quyền đặc biệt.

Giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe là gì?

Giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe cho phép người đại diện của bạn có quyền đưa ra các quyết định y tế cho bạn nếu bạn bất tỉnh, không đủ năng lực về tinh thần hoặc không thể tự mình đưa ra quyết định.

Mặc dù không giống với di chúc sống , nhưng nhiều tiểu bang cho phép bạn đưa ra sở thích của mình về việc được tiếp tục hỗ trợ cuộc sống. Một số tiểu bang sẽ cho phép bạn kết hợp các phần của POA chăm sóc sức khỏe và ý chí sống thành một chỉ thị chăm sóc sức khỏe nâng cao.

Giấy ủy quyền lâu bền là gì?

Giả sử bạn trở nên thiểu năng do bệnh tật hoặc tai nạn trong khi bạn có giấy ủy quyền có hiệu lực. Tài liệu sẽ vẫn còn giá trị? Để bảo vệ trước bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể ký một giấy ủy quyền lâu dài . Đây chỉ đơn giản là một POA chung, đặc biệt hoặc chăm sóc sức khỏe có điều khoản lâu dài để giữ cho giấy ủy quyền hiện tại có hiệu lực.

Bạn cũng có thể ký một giấy ủy quyền lâu dài để chuẩn bị cho khả năng bạn có thể trở nên kém trí tuệ do bệnh tật hoặc thương tích. Ghi rõ trong giấy ủy quyền rằng nó không thể có hiệu lực cho đến khi bác sĩ xác nhận bạn là người thiểu năng trí tuệ. Bạn có thể đặt tên cho một bác sĩ cụ thể mà bạn muốn xác định năng lực của mình hoặc yêu cầu hai bác sĩ được cấp phép đồng ý về trạng thái tinh thần của bạn.

Tải giấy uỷ quyền mới nhất

mẫu giấy ủy quyền

✅Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527