88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Tải mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt mới nhất

Trước khi nói về sổ quỹ tiền mặt, chúng tôi xin giải thích ngắn gọn tiền mặt là gì. Tiền mặt là tài sản lưu động bao gồm các khoản mục được sử dụng trong các giao dịch tài chính hàng ngày như một phương tiện trao đổi. Trong kế toán và tài chính, tiền mặt bao gồm, tiền giấy, tiền xu, tiền gửi không kỳ hạn, lệnh chuyển tiền, séc và thấu chi ngân hàng, v.v.

Số dư tiền mặt trong tổ chức kinh doanh có tầm quan trọng đáng kể do các nguyên nhân sau:

  1. Nó có sẵn để đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại của bất kỳ tổ chức kinh doanh nào.
  2. Nó được chấp nhận rộng rãi như một phương thức thanh toán của các chủ nợ.
  3. Các hoạt động kinh tế của bất kỳ doanh nghiệp nào đều liên quan đến dòng tiền và các khoản tương đương tiền vào và ra đều đặn.

Sổ quỹ tiền mặt là gì

Sổ quỹ dùng để ghi chép các khoản thu, chi tiền mặt. Nó hoạt động như một sổ nhập liệu ban đầu cũng như một tài khoản sổ cái. Các bút toán liên quan đến nhận và chi tiền mặt được ghi đầu tiên vào sổ quỹ tiền mặt và sau đó được ghi vào các tài khoản sổ cái liên quan. 

Hơn nữa, sổ quỹ thay thế cho tài khoản tiền mặt trên sổ cái. Một công ty duy trì sổ tiền mặt đúng cách không cần phải mở tài khoản tiền mặt trên sổ cái của mình.

Tải mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất

sổ quỹ tiền mặt

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527