88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Thời hạn báo cáo thuế của các doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2021

Việt Nam đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp trong những năm gần đây. Một doanh nghiệp thành công ở Việt Nam được xây dựng dựa trên nhiều nền tảng, bao gồm báo cáo thuế và tuân thủ của doanh nghiệp.

Thời hạn tuân thủ tại Việt Nam sắp đến vào năm 2021. Vì vậy, công ty của bạn đã sẵn sàng để đáp ứng các thời hạn và tránh các khoản tiền phạt và hình phạt nặng nề?

báo cáo thuế 2021

Tuân thủ thuế và các quy định khác của doanh nghiệp tại Việt Nam

Có rất nhiều thách thức kinh doanh và pháp lý mà đội ngũ giàu kinh nghiệm của Diamond Rise có thể giúp bạn xử lý dễ dàng. Đây là một số điểm đáng chú ý:

1. Yêu cầu đối với việc đệ trình báo cáo

Dưới đây là các báo cáo bắt buộc mà các công ty cần phải nộp:

Cơ quan thuế:

 • Báo cáo giấy phép kinh doanh.
 • Báo cáo quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN).
 • Sử dụng báo cáo hóa đơn.
 • Báo cáo tài chính (kiểm toán đối với các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Bộ phận lao động

 • Báo cáo việc làm và lao động
 • Đăng ký chính sách nội bộ.
 • Báo cáo hệ thống thang lương.

Cục thống kê:

 • Báo cáo thống kê
 • Báo cáo tài chính hàng năm

Sở KHĐT:

 • Báo cáo FDI

2. Thời hạn tuân thủ thuế của Việt Nam

Tại Việt Nam có bốn kỳ tài chính mà các công ty nước ngoài có thể lựa chọn:

 • 1 tháng 1 – 31 tháng 12
 • 1 tháng 4 – 31 tháng 3
 • 1 tháng 7 – 30 tháng 6
 • 1 tháng 10 – 30 tháng 9

Nếu các doanh nghiệp nước ngoài không chọn một năm tài chính cụ thể, thì khoảng thời gian của năm tài chính sẽ tự động là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

Thời hạn tuân thủ nghiêm trọng của quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính chủ yếu là vào quý đầu tiên của năm tài chính.

3. Thời hạn nộp thuế:

 • Ngày đến hạn nộp thuế trùng với ngày đến hạn nộp báo cáo thuế .
 • Đối với thời hạn nộp thuế TNCN chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau .
 • Đối với thời hạn nộp thuế TNDN cuối cùng chậm nhất là ngày cuối cùng của năm tài chính tiếp theo .

Theo Điểm b – Khoản 6 – Điều 8 – Nghị định 126 / NĐ-CP / 2020 ngày 19/10/2020 quy định:

“Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong 03 quý đầu năm tối thiểu bằng 75% số thuế phải nộp. Nếu không, sẽ bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền còn nợ trong thời gian từ khi hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý III đến ngày nộp số tiền còn thiếu ”.

4. Phí Giấy phép Kinh doanh hàng năm và Khai báo Giấy phép Kinh doanh:

Các công ty phải nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh hàng năm trước ngày 30 tháng 1 hàng năm.

Trường hợp có thay đổi GCNĐKDN làm ảnh hưởng đến số tiền phải nộp Giấy phép kinh doanh (như: mở thêm chi nhánh, mở thêm văn phòng đại diện; tăng, giảm vốn…) thì công ty phải nộp Giấy phép kinh doanh chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm năm Dương lịch sau.

Tùy thuộc vào vốn điều lệ đã đăng ký của công ty bạn, số thuế môn bài có thể được phân thành như sau:

 • Vốn điều lệ đăng ký không quá 10 tỷ đồng (430.000 đô la Mỹ): Thuế môn bài hàng năm 2 triệu đồng (85 đô la Mỹ).
 • Vốn điều lệ đăng ký trên 10 tỷ đồng (430.000 đô la Mỹ): 3 triệu đồng (130 đô la Mỹ) thuế môn bài hàng năm.
 • Văn phòng đại diện (đối với Pháp nhân tại Việt Nam), chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ công cộng, địa điểm kinh doanh và các tổ chức kinh doanh khác: 1 triệu đồng (40 đô la Mỹ) thuế môn bài hàng năm.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp

5. Thời hạn nộp báo cáo:

Hầu hết thời hạn nộp báo cáo rơi vào quý đầu tiên của năm sau – ngày cuối cùng của tháng ba. Và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể yêu cầu các công ty gửi báo cáo cụ thể hàng năm, hai năm một lần, hàng quý hoặc hàng tháng:

a. Nộp hàng năm

 • Thông tin về Giấy phép kinh doanh (Tờ khai giấy phép kinh doanh (nếu có) và lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh)
 • Báo cáo tài chính (được kiểm toán đối với FDI) bao gồm lãi và lỗ, bảng cân đối kế toán và dòng tiền, thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo việc làm và lao động.
 • Đăng ký chính sách nội bộ (nếu có thay đổi)
 • Báo cáo hệ thống thang bảng lương (nếu có thay đổi)
 • Báo cáo thống kê.
 • Báo cáo tài chính cho Cục Thống kê.
 • Báo cáo FDI

b. Gửi hai năm một lần

 • Báo cáo việc làm và sử dụng lao động

c. Nộp hàng quý

 • Nộp và kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và kê khai
 • Sử dụng báo cáo hóa đơn (trường hợp công ty có phát sinh doanh thu và đã đăng ký sử dụng hóa đơn thuế)
 • Báo cáo việc làm và sử dụng lao động nước ngoài

d. Nộp hàng tháng

 • Nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và kê khai
 • Sử dụng báo cáo hóa đơn (trường hợp công ty có phát sinh doanh thu và đã đăng ký sử dụng hóa đơn thuế)

>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Tham khảo dịch vụ kế toán thuế của Diamond Rise

Việc ghi chép chính xác các giao dịch tài chính và kế toán của họ hàng ngày trở nên ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo công ty có sức khỏe tài chính ổn định và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế Việt Nam. Vì vậy, ở đây, Diamond Rise đi vào hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thuê ngoài thuế tuân thủ 100%.

Các chuyên gia tài chính và thuế tại Diamond Rise giúp các công ty sử dụng tốt nhất các nguồn lực của mình để tránh các công việc văn thư tốn thời gian và duy trì hồ sơ kế toán chính xác và nộp tất cả các báo cáo thuế cần thiết đúng hạn.

Xem thêm: Dịch vụ Báo cáo Thuế trọn gói

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527