88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Thông tư 133: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp vừa và nhỏ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 và thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48.

Thông tư 133 này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

 

>>Xem thêm: Thông tư 8/2021 / TT-BTC chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới nhất 2021

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527