88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Cách đăng ký khoản vay nước ngoài tại Việt Nam

Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, khi kinh doanh tại Việt Nam, các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn ngày càng cao để phát triển và mở rộng. Do các nhà đầu tư nước ngoài không đáp ứng được các yêu cầu về phần lớn vốn trong nước nên họ yêu cầu vay nước ngoài cho vấn đề đó.

Ngày 15 tháng 9 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 25/2014 hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài. Tất cả các khoản vay nước ngoài phải đăng ký với NHNN. Mặc dù đã có thủ tục từ NHNN nhưng Chính phủ vẫn cần mở rộng các quy định về vay nước ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài hơn nữa.

Bạn sẽ đọc thêm thông tin về cách đăng ký khoản vay nước ngoài tại Việt Nam khi kinh doanh tại Việt Nam trong hướng dẫn chi tiết này.

Kinh doanh tại Việt Nam bằng vốn vay nước ngoài

Các loại cho vay nước ngoài

Có một số hình thức cho vay nước ngoài tại Việt Nam:

Các khoản cho vay nước ngoài được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh

 • Hợp đồng ủy thác cho vay
 • Hợp đồng vay
 • Hợp đồng trả chậm (áp dụng cho hàng nhập khẩu)
 • Hợp đồng cho thuê tài chính
 • Phát hành công cụ nợ của Bên vay (thị trường quốc tế)

Các khoản cho vay nước ngoài không được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh

 • Khoản vay thông thường

Đăng ký khoản vay nước ngoài

Các khoản cho vay nước ngoài phải đăng ký với NHNN bao gồm:

 • Vay dài hạn và trung hạn nước ngoài
 • Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn và vẫn còn dư nợ trong một năm kể từ lần giải ngân đầu tiên
 • Gia hạn các khoản vay ngắn hạn có thời hạn trên 1 năm

Đăng ký thay đổi khoản vay

Bên vay cũng phải đăng ký việc thay đổi, điều chỉnh Khoản vay nước ngoài với NHNN. Tuy nhiên, người đi vay chỉ phải viết đơn và thông báo cho NHNN nếu có những thay đổi nhất định:

 • Thông tin chủ nợ
 • Tên giao dịch thương mại của nhà cung cấp dịch vụ tài khoản
 • Địa chỉ trụ sở chính của Bên vay
 • Các thay đổi được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi được NHNN chấp thuận về việc trả nợ, phương án giải ngân rút vốn và thực tế nộp phí

Quy trình đăng ký khoản vay nước ngoài

Ba bước chung của đăng ký khoản vay nước ngoài là chuẩn bị tài liệu, nộp đơn và nộp tài liệu, và kết quả của đơn đăng ký.

Kết quả của hồ sơ vay có thể bị ảnh hưởng và người nước ngoài có thể phải đối mặt với những hình phạt nhất định nếu việc đăng ký bị chậm trễ. Để tránh kết quả tiêu cực và các hình phạt không cần thiết, người vay phải nộp các giấy tờ cần thiết trong vòng 30 ngày. Ngày bắt đầu của 30 ngày khác nhau và phù hợp với các loại khoản vay nước ngoài.

Cách đăng ký

Có hai cách bạn có thể sử dụng để đăng ký:

 • Đăng ký trực tuyến
 • Đăng ký trực tiếp

Các tài liệu cần thiết để đăng ký

 • Bản đăng ký khoản vay nước ngoài
 • Mục đích vay cụ thể bằng văn bản
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Hợp đồng vay nước ngoài
 • Văn bản bảo đảm khoản vay bằng thư hoặc hợp đồng
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
 • Báo cáo tình hình tuân thủ quy định của NHNN
 • Xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ tài khoản
 • Hóa đơn có lãi bằng đồng Việt Nam (VND)
 • Giải trình nhu cầu vốn nước ngoài bằng VND

Tiến trình đăng ký

Người vay sẽ được NHNN thông báo về việc đăng ký thành công hay không thành công trong các thời hạn sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

 • 12 ngày làm việc để đăng ký trực tuyến
 • 15 ngày làm việc đăng ký trực tiếp
 • 45 ngày làm việc đối với khoản vay nước ngoài bằng VND

✅ Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527