88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Chính sách mới về Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 406

Với nỗ lực củng cố sự phục hồi sau đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế. Ngày 19/10/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 406 / NQ-UBTVQH15 đưa ra một số chính sách thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Cổ đông trong công ty cổ phần

Các biện pháp chính của chính sách Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới ở Việt Nam

Nghị quyết 406 nhằm giúp người nộp thuế phục hồi sức khỏe sau những tác động tàn phá của đại dịch Covid-19. Sau đây là một số biện pháp chính mà nghị quyết mới quy định: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Các công ty có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng (8.796.480 USD) vào năm 2021 và không vượt quá số tiền họ kiếm được trong năm 2019 sẽ được giảm nghĩa vụ thuế TNDN 30%. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như các tập đoàn và công ty mới thành lập đã trải qua quá trình sáp nhập hoặc chia tách vào năm 2020 hoặc 2021, tiêu chí thứ hai sẽ không được áp dụng. 

Cần lưu ý rằng điều khoản này áp dụng cho tất cả các công ty nước ngoài, thuộc mọi loại hình.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác đến hạn quý 3 và quý 4 năm 2021 đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của COVID-19 (trừ một số lĩnh vực như sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung số , trò chơi, phim kỹ thuật số, v.v.). Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh hoặc thành phố sẽ quyết định những khu vực nào sẽ được coi là bị ảnh hưởng.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các công ty kinh doanh trong một số lĩnh vực như vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống, rạp chiếu phim, hoạt động thể thao và hoạt động giải trí sẽ được giảm 30% thuế suất VAT áp dụng / thuế suất VAT được coi là.

Các miễn trừ khác

Miễn tiền chậm nộp đối với nghĩa vụ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được tích lũy trong các năm 2020 và 2021 đối với các doanh nghiệp (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc và các khu thương mại) đến hạn nộp thuế từ ngày 19 đến năm 2020. Nếu tiền chậm nộp đã có đã được thanh toán, điều này sẽ không bị áp đặt. 

Lưu ý rằng để chứng minh rằng bạn đã phát sinh một khoản lỗ tài chính nhất định, bạn có thể cần phải xuất trình báo cáo tài chính mới nhất của doanh nghiệp mình.

Đủ điều kiện

Hộ kinh doanh và hộ kinh doanh cá thể là người dân cư trú và hoạt động kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương không phân biệt ngành nghề kinh doanh, kê khai thuế và phương thức nộp thuế là đối tượng chịu sự tác động của Covid-19 vào năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành danh sách các huyện bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo thông báo đến năm 2021 của cấp có thẩm quyền địa phương về việc chấm dứt, tạm ngừng hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn do Covid-19 (bao gồm khóa, phân chia xã hội của một hoặc nhiều khu vực trong khu vực hành chính).

Tiến trình của Nghị quyết 406 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2021, ngày ký. Chính phủ sẽ ban hành các hướng dẫn để đảm bảo rằng người dân được hưởng lợi từ việc miễn thuế TNDN, TNCN và VAT, đồng thời sẽ xem xét các bước tiếp theo để giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Cần lưu ý rằng việc miễn thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, tuy nhiên, việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam có hiệu lực trong suốt năm tài chính 2021.

Xác định thuế TNDN được giảm trừ

Toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp là căn cứ để tính thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế năm 2021, bao gồm cả các khoản thu quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế TNDN được giảm trừ quy định tại Nghị định này được tính theo số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2021 trừ (-) số thuế TNDN được ưu đãi theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

>>>Xem thêm: Toàn bộ nội dung Nghị Quyết 406, tại đây

5/5 - (1 vote)

Related posts

Leave a comment

0938529527