88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Quy định trả lương cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán

Làm thêm giờ là gì

Theo quy định của Bộ luật Lao động, làm thêm giờ là thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường do pháp luật quy định hoặc theo thỏa ước, quy chế lao động. Tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên, doanh nghiệp có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng không quá 12 giờ trong một ngày và phải trả tiền làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

trả lương theo quy định

Trả lương làm thêm trong dịp Tết Nguyên Đán

Theo quy định tại Điều 98, Bộ luật Lao Động 2019, tiền lương làm thêm vào dịp Tết Nguyên đán của người lao động được quy định như sau:

Người lao động làm thêm vào ban ngày của ngày nghỉ Tết Nguyên đán được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương ngày thường, không kể tiền lương của ngày nghỉ Tết Nguyên đán đó nếu người lao động hưởng lương.

Người lao động làm thêm vào ban đêm trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc được hưởng 300% mức lương bình thường, không kể tiền lương, nếu hưởng lương theo ngày thì người lao động còn được trả thêm ít nhất bằng 30% mức lương bình quân ngày. Và thêm 20% mức lương của kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Trong đó, giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ 00 phút đến 6 giờ ngày hôm sau.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì được tính tiền làm thêm giờ theo ngày nghỉ Tết Nguyên đán; nếu ngày nghỉ Tết âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì trả lương làm thêm giờ bằng tiền lương làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần.

Ngoài ra, khi cho người lao động làm thêm giờ, doanh nghiệp phải chú ý đến số giờ làm thêm tối đa trong ngày và phải tổ chức cho người lao động nghỉ bù theo quy định của Pháp Luật

>>> Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527