88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Con dấu công ty là gì? Khái niệm và quy định

Con dấu công ty là gì

Con dấu công ty thường được sử dụng cho các loại giấy tờ, tài liệu giao dịch của công ty hoặc một số tài liệu khác. Một số loại tài liệu sẽ không hợp lệ nếu không có con dấu của công ty. Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới về quyền tự do của công ty trong việc quyết định số lượng và hình thức con dấu. Tuy nhiên, có một số sự kiện mà các công ty cần lưu ý:

Số lượng và hình thức của con dấu công ty do công ty quyết định.

con dấu công ty

Quy định tại Điều lệ Hiệp hội hoặc Quyết định về con dấu Công ty:

 • Hình thức của con dấu: hình thức, kích thước, nội dung, màu mực;
 • Số lượng;
 • Quy chế quản lý và sử dụng con dấu.

Xin lưu ý rằng nếu một công ty có nhiều con dấu, việc phân tách trách nhiệm và quyền hạn sử dụng con dấu là rất quan trọng và cần được xác định để tránh tranh chấp sau này.

Nội dung của con dấu:

 • Tên công ty: hình thức công ty và tên riêng;
 • Số đăng ký công ty: số ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công bố con dấu sau khi thành lập công ty:

Công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng cho con dấu:

 • Quốc kỳ, Quốc huy, cờ Đảng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Hình ảnh, biểu tượng, tên gọi của Nhà nước, cơ quan quyền lực nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 • Từ ngữ, ký hiệu, hình ảnh trái với lịch sử, văn hóa, giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Tranh chấp phát sinh giữa công ty với cá nhân, tổ chức khác liên quan đến chữ, ký hiệu, hình ảnh trong nội dung con dấu sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trung tâm trọng tài.

Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và việc sử dụng con dấu của mình. Công ty sẽ ngừng sử dụng con dấu có chữ, ký hiệu, hình ảnh vi phạm pháp luật và bồi thường thiệt hại theo quyết định của tòa án hoặc trung tâm trọng tài.

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và đầu tư tại Công ty Diamond Rise

 • Tư vấn các quy định và thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam ;
 • Tư vấn các quy định và thủ tục thành lập công ty, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư , Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép con…;
 • Tư vấn các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện chi tiết áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi Khách hàng ủy quyền;
 • Tư vấn các vấn đề sau thành lập: hợp đồng, thuế, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại …
Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527