88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Dịch vụ Kê khai thuế ban đầu

Tất cả các doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế theo đúng quy định. Các thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ để trình báo với cơ quan. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp do mới thành lập chưa nắm rõ quy định và chưa thực sự hiểu rõ về quy định kê khai thuế ban đầu. Bởi vậy lựa chọn dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Diamond Rise là lựa chọn tối ưu hiện nay.

dịch vụ kê khai thuế ban đầu là gì

Các thủ tục thuế ban đầu doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện

Đối với các doanh nghiệp, kê khai thuế ban đầu được xem là một trong những vấn đề quan trọng. Thực hiện kê khai thuế ban đầu được quy định rõ trong luật thuế doanh nghiệp. Nếu không thực hiện doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính bằng tiền mặt theo quy định. Vì thế doanh nghiệp mới thành lập cần nắm rõ những quy định về thuế ban đầu dưới đây.

Khai và nộp lệ phí Môn Bài

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải kê khai và nộp lệ phí Môn bài theo quy định của Pháp Luật. Khoản 1, 2, 4, 5 tại điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP có quy định về lệ phí Môn bài như sau:

“1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

5. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.”

Thực hiện thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

điều kiện hoàn thuế gtgt

Thủ tục tiếp theo doanh nghiệp cần thực hiện trong kê khai thuế ban đầu chính là thực hiện thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Đối với các doanh nghiệp, cần thực hiện thông báo theo mẫu 06/GTGT. Tuy nhiên doanh nghiệp không cần nộp kèm nếu đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo 2 cách:

 • Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ để sử dụng cho hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng dành cho hóa đơn bán hàng.

Doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 06/ GTGT. Thời hạn nộp mẫu này được thực hiện trước thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đầu tiên phát sinh.

Hướng dẫn hồ sơ kê khai thuế ban đầu với doanh nghiệp mới

Trong phần thứ hai này, Diamond Rise xin hướng dẫn những thông tin liên quan đến hồ sơ kê khai thuế ban đầu các doanh nghiệp cần nắm rõ. Các doanh nghiệp có thể tham khảo để nắm rõ để thực hiện nếu đã có kế toán. Nếu không có hoặc gặp khó khăn, quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Diamond Rise.

Các thông tin về hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Quý khách hàng và doanh nghiệp có thể tham khảo các thông về hồ sơ dưới đây:

No1: Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Tùy theo hình thức đầu tư của doanh nghiệp, bên phía Sở kế hoạch và đầu tư sẽ có phiếu chuyển tương ứng về Chi Cục Thuế để doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp làm việc với chi cục Thuế. Sau khi doanh nghiệp thực hiện bàn giao giấy phép kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư sẽ kèm theo 1 phiếu thông báo về cơ quan quản lý Thuế.

No2: Nơi nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp vốn 100% Việt Nam, cơ quan thuế trực tiếp quản lý chính là Chi cục Thuế tại quận, huyện, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Tại phiếu thông báo về cơ quan quản lý Thuế sẽ ghi rõ vấn đề đó. Sau khi doanh nghiệp đã thành lập công ty theo đúng quy trình và thủ tục, phiếu thông báo về cơ quan quản lý thuế sẽ được Sở Kế hoạch đầu tư trả kèm với giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

No3: Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Thời hạn để nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng được ghi trên giấy phép kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh ngay khi vừa nhận được giấy phép kinh doanh. Hoặc “ b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.” Trích điểm b, khoản 1 điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên lời khuyên của Diamond Rise dành cho các doanh nghiệp, hãy hoàn thiện kê khai thuế ban đầu càng sớm càng tốt để giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo được các hoạt động khác

Các hồ sơ chuẩn bị kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Đối với các doanh nghiệp mới, khi thực hiện kê khai thuế ban đầu sẽ cần phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ cần thiết trong bộ hồ sơ. Cụ thể:

Công văn đăng ký hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 02 bản Công văn đăng kí hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. Nội dung của công văn này sẽ bao gồm:

 • Hình thức kế toán
 • Hình thức nhập xuất hàng hóa
 • Hình thức ghi sổ kế toán
 • Phương pháp kế toán
 • Chế độ kế toán áp dụng
 • Loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuẩn bị 2 bản đầy đủ với nội dung theo quy định trên đây để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Công văn đăng ký chế độ kế toán áp dụng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng đăng ký chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Tuy nhiên cần lưu ý với một số kế toán khi học trên lý thuyết thì hệ thống tài khoản kế toán không đi theo thông tư này. Vì thế nếu muốn thuận tiện hơn cho các công việc kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC để đăng ký chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

Lưu ý doanh nghiệp sẽ phải cam kết thực hiện trong 02 năm chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp cần chuẩn bị 2 bản công văn đăng ký chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp mình trong hồ sơ kê khai thuế ban đầu.

Thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm 02 bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Việc đăng ký phương pháp này được thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC với cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp có thể đăng ký 1 trong các phương pháp trích khấu hao tài sản theo:

 • Khấu hao theo đường thẳng
 • Khấu theo theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Giấy ủy quyền

Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế ban đầu và cử người không phải là đại diện pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Diamond Rise thì sẽ cần cung cấp thêm giấy ủy quyền cho chúng tôi. Hoặc ngay cả khi doanh nghiệp bạn tự thực hiện kê khai thuế và người thực hiện không phải là người đại diện Pháp Luật của doanh nghiệp cũng cần có loại giấy này. Tuy nhiên đa số các chi cục Thuế sẽ không cần đến giấy này nhưng để đảm bảo hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp vẫn cần phải cung cấp giấy này trong hồ sơ để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài 4 loại giấy tờ và hồ sơ trên đây, sẽ có thể các chi cục thuế sẽ yêu cầu thêm một số giấy tờ khác như quyết định bổ nhiệm kế toán hoặc quyết định bổ nhiệm giám đốc.

Doanh nghiệp cần lưu ý để chuẩn bị hồ sơ và thủ tục trên đây khi kê khai thuế ban đầu. Ngoài ra Diamond Rise cũng có một vài lưu ý dành cho quý khách hàng khi kê khai thuế ban đầu.

Những lưu ý doanh nghiệp cần nhớ khi thực hiện kê khai thuế ban đầu.

Ngoài việc nộp hồ sơ trên đây, doanh nghiệp nên chuẩn bị thêm các bộ hồ sơ liên quan để đảm bảo doanh nghiệp bạn sẽ hoàn thiện được hồ sơ đầy đủ sau đây:

 • Doanh nghiệp nộp thêm 02 bản tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử tại chi cục Thuế.
 • Doanh nghiệp nộp trước bản khai lệ phí môn bài qua Internet bằng chữ ký số.
 • Doanh nghiệp cần nộp thêm tiền lệ phí môn bài qua tài khoản ngân hàng bằng cách nộp thuế điện tử.

Hồ sơ về cơ bản sẽ như trên còn thủ tục sẽ được tiến hành dưới đây theo hướng dẫn của chúng tôi.

Thủ tục kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp

thủ tục kê khai thuế ban đầu

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể thực hiện theo thủ tục sau đây:

Các bước thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu

 • Bước 1: Nhận thông báo từ cơ quan thuế quản lý
 • Bước 2: Doanh nghiệp cần mua chữ ký số để thực hiện kê khai thuế môn bài
 • Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa tại cơ quan thuế quản lý tại phòng tuyên truyền và hỗ trợ những người nộp thuế để được hướng dẫn các thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho những doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp cần trình phiếu chuyển sau đó gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp. Tại đó cán bộ quản lý thuế sẽ thực hiện biên soạn ra bản ghi nhận đăng ký thuế ban đầu của doanh nghiệp. Tiếp tục bộ phận 1 cửa sẽ ghi lại phiếu hẹn trả kết quả cho những doanh nghiệp mới thành lập.
 • Bước 4: Theo giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ nhận lại kết quả tại cơ quan thuế quản lý.

Thủ tục gồm 4 bước cơ bản khi thực hiện kê khai thuế ban đầu của các doanh nghiệp. Quý khách gặp khó khăn trong bất cứ khâu kê khai thuế ban đầu nào, Diamond Rise sẽ hỗ trợ khách hàng 24/24.

Dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Diamond Rise – Lựa chọn hoàn hảo cho quý khách

Khách hàng gặp khó khăn đối với thủ tục kê khai thuế ban đầu và chưa biết làm thế nào? Giải pháp nhanh, gọn, nhẹ và đơn giản nhất chính là sử dụng dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Diamond Rise. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng chỉ cần cung cấp giấy tờ, mọi việc còn lại đã có đội ngũ của Diamond Rise lo.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Diamond Rise

 • Tiết kiệm thời gian: Chỉ cần cung cấp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của chúng tôi, bạn có thể yên tâm về dịch vụ kê khai thuế ban đầu. Mọi thủ tục đội ngũ kế toán Diamond Rise với chuyên môn và kinh nghiệm sẽ giúp bạn yên tâm.
 • Không tốn công sức: Đội ngũ kế toán của Diamond Rise sẽ thay mặt quý công ty thực hiện kê khai thuế ban đầu. Vì thế doanh nghiệp sẽ không tốn công sức để thực hiện quy định thủ tục này.
 • Đảm bảo độ chính xác, chuyên nghiệp cao: Đội ngũ kế toán Diamond Rise được đào tạo và đã thực hiện các nghiệp vụ về kê khai thuế ban đầu thành thạo. Vì thế đảm bảo sẽ thực hiện thuận lợi ngay lần đầu tiên.

Quý khách cần cung cấp gì cho Diamond Rise?

Quý khách hàng có thể cung cấp cho Diamond Rise các giấy tờ sau đây:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh 1 bản phô tô
 • 01 CMND hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu sao y bản chính của người đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Hợp đồng thuê, mướn nhà (nếu có), Diamond Rise sẽ hỗ trợ khách hàng làm mẫu hợp đồng đúng theo quy định.

Các công việc Diamond Rise sẽ thực hiện

 • Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu bao gồm: Soạn thảo toàn bộ hồ sơ giúp quý doanh nghiệp. Thực hiện lập và nộp tờ khai thuế môn bài. Đồng thời thay quý công ty nộp thuế tại kho bạc nhà nước đúng quy định. Phụ trách mảng kế toán doanh nghiệp. Đại diện doanh nghiệp thực hiện làm biên bản làm việc ban đầu với cơ quan quản lý thuế. Liên hệ ngân hàng và mở tài khoản trực tiếp tại địa chỉ doanh nghiệp yêu cầu.
 • Mua hóa đơn và đặt in hóa đơn cho quý công ty.

Lời kết

Để tránh mất thời gian, tránh khó khăn khi thực hiện khai thuế ban đầu, dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Diamond Rise chính là lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng. Quý khách có thể liên hệ để được tư vấn về dịch vụ theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: 88 Bàu Cát 3, P.14, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: +84 938-529-527
 • Email:info@diamondrise.com.vn
Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527