88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Điểm hòa vốn là gì? Cách tính điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Theo thuật ngữ kế toán, nó dùng để chỉ mức sản xuất mà tại đó tổng doanh thu sản xuất bằng tổng chi phí sản xuất. Trong đầu tư, điểm hòa vốn là điểm tại đó giá gốc bằng giá thị trường. Trong khi đó, điểm hòa vốn trong giao dịch quyền chọn xảy ra khi giá thị trường của tài sản cơ sở đạt đến mức mà người mua sẽ không bị lỗ.

Định nghĩa sâu hơn

Mặc dù nó có vẻ không phải là một mục tiêu kinh doanh, nhưng hòa vốn là một điểm tham khảo quan trọng đối với các chuyên gia tài chính. Điểm hòa vốn của một công ty hoặc dự án là một chuẩn mực có giá trị giúp phát triển các kế hoạch kinh doanh dài hạn. Biết điểm hòa vốn cho các lĩnh vực chính như bán hàng, hoàn trả đầu tư, sản xuất và vận hành giúp bạn xác định giá sản phẩm, trả nợ và các khía cạnh hoạt động khác của doanh nghiệp. Nếu bạn biết điểm hòa vốn của mình, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy hiệu quả của các chiến lược kinh doanh khác nhau.

Các nhà đầu tư tiềm năng trong một doanh nghiệp không chỉ muốn biết lợi nhuận kỳ vọng đối với các khoản đầu tư của họ mà còn là thời điểm họ nhận ra lợi nhuận này. Điều này là do một số công ty có thể mất nhiều năm trước khi thu được lợi nhuận, thường mất tiền trong vài tháng hoặc vài năm đầu tiên trước khi hòa vốn. Vì lý do này, điểm hòa vốn là một phần quan trọng của bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào được trình bày cho một nhà đầu tư tiềm năng.

Cách tính điểm hòa vốn theo đơn vị

Trong đó,

BEP: điểm hoà vốn (số lượng sản phẩm)
TFC: tổng chi phí cố định
VCUP: chi phí biến đổi bình quân
SUP: lợi nhuận của mỗi sản phẩm

Chi phí cố định bao gồm tất cả những chi phí không biến đổi khi sản phẩm hoặc sản lượng thay đổi, ví dụ tiền thuê nhà, lương, và tiền điện thoại. Những chi phí này sẽ không thay đổi cho dù bạn sản xuất được sản phẩm.

Chi phí biến đổi bao gồm tất cả những chi phí sẽ biến đổi dựa trên lượng sản phẩm sản xuất được, ví dụ nguyên vật liệu. Số lượng sản phẩm tăng, sẽ sử dụng thêm nhiều nguyên vật liệu.

Kết quả của công thức này sẽ cho bạn biết bạn cần đạt được doanh thu bao nhiêu để đạt được điểm cân bằng. Doanh thu lớn hơn con số này có nghĩa là đã đem lại lợi nhuận cho công ty. Nếu bạn lấy số này chia cho giá bán của một sản phẩm, bạn có thể biết được cần phải bán được bao nhiêu sản phẩm để đạt được điểm cân bằng.

Xem thêm: Cách hạch toán giảm giá hàng bán với những trường hợp thường gặp

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527