88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Luật Thương Mại Số 51/2001/QH10 Mới Nhất

Luật thương mại là gì?

Luật thương mại là cơ quan luật áp dụng cho các quyền, quan hệ và hành vi của những người và doanh nghiệp tham gia vào thương mại, hàng hóa, buôn bán và bán hàng được Nhà Nước ban hành.

Xem thêm: Nhượng quyền thương mại là gì? Hồ sơ và Thủ tục đăng ký

Related posts

Leave a comment