88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Luật Thương Mại 2005 Mới Nhất

Luật thương mại là gì?

Luật thương mại là cơ quan luật áp dụng cho các quyền, quan hệ và hành vi của những người và doanh nghiệp tham gia vào thương mại, hàng hóa, buôn bán và bán hàng được Nhà Nước ban hành.

Luật này xử lý các hoạt động thương mại sau đây:

  • Hoạt động thương mại được thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Hoạt động thương mại ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên đồng ý áp dụng Luật này hoặc pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định việc áp dụng Luật này.
  • Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận của một bên trong giao dịch của mình với thương nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên áp dụng Luật này.

Xem thêm: Nhượng quyền thương mại là gì? Hồ sơ và Thủ tục đăng ký

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527