88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Tải mẫu giấy báo nợ C6-19/KB mới nhất

Giấy báo nợ là gì

Giấy báo nợ được sử dụng bởi một nhà cung cấp để thông báo cho người mua các khoản nợ hiện có, hoặc dùng như một lời nhắc nhở về các khoản tiền hiện đang đến hạn. Đối với các mặt hàng bị trả lại, ghi chú sẽ bao gồm tổng tín dụng dự kiến, bản kiểm kê các mặt hàng bị trả lại và lý do trả lại chúng.

Cách hoạt động của giấy báo nợ

Giấy báo nợ thường được sử dụng trong các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Ghi chú cho người mua biết rằng người bán đã ghi nợ tài khoản của họ. 

Chúng tách biệt với hóa đơn vì chúng thường được định dạng dưới dạng chữ cái và có thể không yêu cầu thanh toán ngay lập tức. Điều này đúng khi giấy báo nợ được sử dụng để thông báo cho người mua về các nghĩa vụ nợ sắp tới dựa trên số tiền chưa được lập hóa đơn chính thức.

Tải giấy báo nợ mới nhất

mẫu giấy báo nợ mới nhất

Xem thêm: Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất 2021

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527