88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất

Hợp đồng khoán việc là gì

Hợp đồng khoán việc: Là sự thỏa thuận, hợp tác đồng ý của hai bên: người thuê lao động và người lao động. Theo đó, thì bên nhận khoán có nghĩa vụ phải hoàn thành công việc được giao của bên giao khoán. Và nhận lại tiền thù lao sau khi đã bàn giao hết tất cả các công việc.

Có những loại hợp đồng khoán việc nào

  • Hợp đồng khoán việc từng phần: là hợp đồng mà trong đó người nhận khoán phải tự lo công cụ lao động. Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.
  • Hợp đồng khoán việc toàn bộ: là hợp đồng trong đó bên giao khoán sẽ trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527