88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Hướng dẫn về giao dịch nộp thuế điện tử: Thông tư 19

  • Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành Thông tư 19/2021 / TT-BTC về việc nộp thuế điện tử cho công dân Việt Nam.
  • Nghị định hướng tới mục tiêu tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, nới lỏng quy trình nộp thuế để người dùng được trải nghiệm quá trình nộp thuế thuận tiện.

Mới đây, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2021 / TT-BTC (Thông tư 19) hướng dẫn các quy định về giao dịch thuế điện tử. Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/5.

Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử phải có mạng internet, địa chỉ email, chữ ký số hoặc số điện thoại di động. Giao dịch thuế điện tử có thể được thực hiện 24/7 kể cả ngày nghỉ lễ.

hạch toán

Điểm nổi bật của Thông tư 19

Thông tư 19 bổ sung quy định cho phép người nộp thuế lựa chọn các phương thức sau để thực hiện giao dịch thuế điện tử, thông qua:

  • Cổng thông tin dịch vụ công cộng quốc gia , cổng thông tin web của Bộ Tài chính được kết nối với Tổng cục Thuế (GDT) s cổng thông tin;
  • Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đủ điều kiện khác được kết nối với cổng thông tin điện tử của TCT; và
  • Dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian có liên kết với Cổng TTĐT.

Cụ thể hơn, Bộ Tài chính nêu rõ, người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua bất kỳ phương thức nào nêu trên đều phải đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử. Ứng dụng này sẽ tuân theo các quy định và hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà người nộp thuế lựa chọn để thực hiện các giao dịch thuế điện tử.

Người nộp thuế tiếp theo sẽ được TCT cấp thêm một tài khoản để thực hiện các giao dịch khi sử dụng phương thức qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Tài khoản bổ sung này sẽ được tạo trên cơ sở thông tin người nộp thuế cung cấp khi đăng ký qua các cổng này, do đó người nộp thuế sẽ không phải đăng ký thủ công cho bất kỳ thay đổi, bổ sung nào.  

Khi được hỏi về lý do chính của Thông tư 19, Bộ Tài chính cho biết họ ban hành Thông tư nhằm tăng cường sự thuận tiện cho người nộp thuế và tối ưu hóa hiệu quả trong quá trình nộp thuế.

Hơn nữa, thông tư bổ sung này sẽ phù hợp với các quy định của:

  • Nghị định 61/2018 / NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Nghị định 11/2020 / NĐ-CP về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc thương mại; và
  • Nghị quyết 02 / NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giao dịch điện tử trong nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế

Nộp thuế

Cụ thể, về giao dịch điện tử trong nộp thuế điện tử, quy định mới bỏ điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử đối với các ngân hàng tham gia phương thức điện tử này. Thay vào đó, các ngân hàng và tổ chức khác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật do TCT nêu ra sẽ gửi yêu cầu kết nối đến TCT, theo quy định tại Điều 38 Thông tư 19.

Hoàn trả thuế

Về giao dịch điện tử trong hoàn thuế, Thông tư 19 sửa đổi về thời điểm cơ quan thuế gửi ‘Thông báo tiếp nhận’ cho người nộp thuế. Nói rõ hơn, khoảng thời gian này là sau khi cơ quan thuế gửi ‘thông báo chấp nhận’ hoàn thuế điện tử đối với trường hợp người nộp thuế có yêu cầu hoàn thuế.

Miễn giảm thuế

Về giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế, Thông tư 19 đưa ra quy định mới về vấn đề này. Theo đó, người nộp thuế có thể gửi đề nghị miễn, giảm thuế đến cơ quan thuế bằng phương thức nộp trực tiếp hoặc phương thức điện tử. Thông tư này quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả bằng phương thức điện tử đối với hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

Chính phủ tiếp tục con đường số hóa

Thông qua việc ban hành Thông tư 19, Chính phủ cho thấy họ đã nỗ lực trong việc cải thiện khía cạnh thuế ở Việt Nam, hỗ trợ người dân Việt Nam trong việc nộp thuế. Hơn nữa, điều này chứng tỏ rằng hệ thống thuế ở Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện, khi chính phủ đang tìm cách tăng cường hoạt động của chính phủ điện tử và số hóa.

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527