88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

1. Biên bản hủy hóa đơn là gì?

Biên bản hủy hóa đơn có nghĩa là khi người nộp thuế, hay người có chức năng phát hành, người có chức năng in do không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn đó nữa, hay do sai sót khi tạo lập và in ấn,…Thì sẽ thực hiện việc hủ hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản hủy hóa đơn là tài liệu cần thiết để ghi lại những việc sai sót trong hóa đơn dẫn đến việc hủy bỏ hóa đơn đã được cung cấp. Những trường hợp sau sẽ sử dụng biên bản hủy hóa đơn:

  • Khách hàng muốn hủy bỏ những dịch vụ, hàng hóa đã mua sau khi biên bản đã được lập và bàn giao hóa đơn.
  • Hóa đơn điện tử nhập sai thông tin khách hàng. Sau đó, khách hàng yêu cầu hủy bỏ hóa đơn đó và lập hóa đơn mới thay thế.

Khi đó biên bản hủy hóa đơn sẽ được lập với sự đồng thuận của cả bên bán, bên mua thông qua chữ ký và đóng dấu. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản để có thể trình cơ quan thuế khi cần kiểm tra.

2. Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn

Một số file khác bạn có thể quan tâm

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527