88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Hợp đồng ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước phải tuân theo quy định của pháp luật về dân sự. Đối với hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các bên tham gia sẽ thành lập một ban điều phối để thực hiện hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527