88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Luật Doanh Nghiệp 2020 (có hiệu lực từ năm 2021)

Luật doanh nghiệp là gì?

Luật doanh nghiệp đề cập đến các luật, quy tắc và quy định liên quan đến các công ty. Các luật liên quan quy định các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một tập đoàn, bao gồm cả việc hình thành, sở hữu, vận hành và quản lý.

Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữuhạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nên mọi người cần phải chú ý điều này.

Mục đích của luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 được áp dụng để duy trì một thị trường công bằng để các doanh nghiệp mới có thể tham gia và cạnh tranh với những doanh nghiệp khác.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527