88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra – Mẫu số 01-1/GTGT

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính ra đời thay đổi hệ thống mẫu biểu kê khai thuế. Để kê khai thuế GTGT, người nộp thuế cần kê khai vào Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. Một trong những bảng kê đó là: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: Phụ lục 01-1/GTGT.

Tải mẫu số 01-1/GTGT mới nhất

mẫu số 01-1/GTGT mới nhất

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Xem thêm: Hoàn thuế GTGT là gì?

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527