88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân

Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc: Mẫu 20-ĐK-TH-TCT

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT : Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công được sử dụng khi Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho cá nhân trong công ty.

 

Lưu ý:

– Khi điền tờ khai, cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đồi thông tin đăng ký thuế.

– Ngoài ra, đối với cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập (ủy quyền thực hiện thủ tục cho cơ quan chi trả thu nhập) thì dùng mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp (Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT).

– Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hiện hành quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 sẽ hết hiệu lực sử dụng vào ngày 17/01/2021.

 

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527