88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.0 mới nhất 2021

Phiên bản HTKK 4.5.0 mới nhất 2021

Tổng Cục Thuế vừa ra thông báo về việc âng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.0 đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020, Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020, Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020

httk mới nhất

Nội dung nâng cấp phiên bản HTKK 4.5.0 như sau:

 1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
 2. Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 12/2020;
 3. Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2020;
 4. Nâng cấp bỏ kiểm tra ràng buộc ngày lập tờ khai bổ sung phải lớn hơn hạn nộp tờ khai;
 5. Kiểm tra tờ khai bổ sung không được nộp quá hạn nộp 10 năm;
 6. Cập nhật công thức tính số ngày chậm nộp trên tờ khai bổ sung: được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng (hạn nộp cuối cùng là ngày thứ 10 kể từ ngày nhận được cổ tức, lợi nhuận trên tờ khai, nếu trùng ngày nghỉ/lễ thì dịch sang ngày tiếp theo) của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK
 7. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020
 8. Bổ sung 04 phụ lục giao dịch liên kết mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm tờ khai 03/TNDN đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:
 9. Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
 10. Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia
 11. Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
 12. Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
 13. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020
 14. Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN, 03/TNDN, 04/TNDN đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP đối với kỳ tính thuế năm 2020.
 15. Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang đáp ứng Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020
 16. Đổi tên huyện Phú Quốc thành Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 17. Đổi tên Thị xã Dương Đông thành Phường Dương Đông, thuộc Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 18. Sáp nhập Xã Hòn Thơm (mã 8132115) và Thị trấn An Thới (8132107) thành Phường An Thới (8132107), thuộc Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 19. Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020
 20. Sáp nhập Quận 2, Quận 9, Huyện Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
 21. Sáp nhập Phường Bình Khánh (mã 7010307), Phường Bình An (mã 7010309) thành Phường An Khánh (mã 7010323), thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 22. Sáp nhập Phường An Khánh (mã 7010305) vào Phường Thủ Thiêm (mã 7010311), thuộc Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 23. Sáp nhập Phường 6 (mã 7010511), Phường 7 (mã 7010513), Phường 8 (mã 7010515) thành Phường Võ Thị Sáu (7010529), thuộc Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 24. Sáp nhập Phường 5 (mã 7010709) vào Phường 2 (mã 7010703), thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 25. Sáp nhập Phường 12 (mã 7010719) vào Phường 13 (mã 7010721), thuộc Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 26. Sáp nhập Phường 15 (mã 7010929) vào Phường 12 (mã 7010923), thuộc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 27. Sáp nhập Phường 3 (mã 7011905) vào Phường 2 (mã 7011903), thuộc Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 28. Sáp nhập Phường 12 (mã 7013111) vào Phường 11 (mã 7013127), thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 29. Sáp nhập Phường 14 (mã 7013129) vào Phường 13 (mã 7013109), thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 30. Nâng cấp cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường
 31. Cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường trên tờ khai 01/TBVMT, 01/CNKD từ kỳ tính thuế tháng 09/2020, cụ thể:
 32. Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)
 33. Nhiên liệu bay sản xuất trong nước
 34. Dầu Diezel sản xuất trong nước
 35. Dầu hỏa sản xuất trong nước
 36. Dầu mazut sản xuất trong nước
 37. Dầu nhờn sản xuất trong nước
 38. Mỡ nhờn sản xuất trong nước
 39. Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol)
 40. Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước
 41. Xăng nhập khẩu bán ra trong nước
 42. Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước
 43. Diezel nhập khẩu bán ra trong nước
 44. Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước
 45. Dầu mazut nhập khẩu bán ra trong nước
 46. Dầu nhờn nhập khẩu bán ra trong nước
 47. Mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước
 48. Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước

Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527