88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Thu nhập ròng là gì? Định nghĩa và công thức tính

Định nghĩa thu nhập ròng

Thu nhập ròng là tổng số tiền mà doanh nghiệp của bạn kiếm được trong một khoảng thời gian, trừ đi tất cả các chi phí, thuế và lãi vay. Nó đo lường khả năng sinh lời của công ty bạn. Bên cạnh doanh thu, đây là con số quan trọng nhất trong kế toán.

khái niệm thu nhập ròng

Tại sao nó lại quan trọng?

Mặc dù nhiều doanh nghiệp nhỏ không bắt đầu tính toán lợi nhuận của họ cho đến khi họ bị người cho vay hoặc nhà đầu tư ép buộc, theo dõi thu nhập ròng của bạn là một trong những cách tốt nhất để theo dõi tình hình kinh doanh của bạn. Nếu thu nhập ròng của bạn đang tăng lên, có lẽ bạn đang đi đúng hướng. Nếu không, có thể đã đến lúc cắt giảm chi phí.

Điều này cũng quan trọng đối với người cho vay của bạn, những người muốn đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để trả tất cả các khoản nợ và các nhà đầu tư của bạn, những người muốn biết doanh nghiệp sẽ còn lại bao nhiêu tiền để trả cổ tức, tái đầu tư vào doanh nghiệp.

Công thức thu nhập ròng

Thu nhập ròng là tổng lợi nhuận của công ty bạn sau khi trừ đi tất cả các chi phí kinh doanh. Một số người gọi thu nhập ròng là lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận cuối cùng của công ty. Đó là số tiền bạn còn lại để trả cho các cổ đông, đầu tư vào các dự án hoặc thiết bị mới, trả nợ hoặc tiết kiệm để sử dụng trong tương lai.

Công thức tính thu nhập ròng là:

Phần đầu tiên của công thức, doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, cũng là công thức tính tổng thu nhập. Chúng tôi tổng hợp một hướng dẫn đơn giản cho tất cả những gì bạn cần biết về giá vốn hàng bán .

Nói một cách khác, công thức thu nhập ròng là:

Tổng thu nhập – Chi phí = Thu nhập ròng

Hoặc nếu bạn thực sự muốn đơn giản hóa mọi thứ, bạn có thể biểu diễn công thức thu nhập ròng như sau:

Tổng doanh thu – Tổng chi phí = Thu nhập ròng

Thu nhập ròng có thể dương hoặc âm. Khi công ty của bạn có nhiều doanh thu hơn chi phí, bạn có thu nhập ròng dương. Nếu tổng chi phí của bạn nhiều hơn doanh thu, bạn có thu nhập ròng âm, còn được gọi là lỗ ròng.

Sử dụng công thức trên, bạn có thể tìm thu nhập ròng của công ty mình trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào: hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng — tùy theo khung thời gian nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm: Lợi nhuận gộp là gì?

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527