88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Thực hiện Luật quản lý thuế: Nghị định 126

  • Việt Nam ban hành Nghị định 126 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
  • Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2020 và cho phép cơ quan thuế có thêm quyền thu thuế.
  • Doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ nghị định và thực hiện các phương án tuân thủ để tránh bị cơ quan thuế phạt và phạt.

Các quy định cho phép cơ quan thuế có thêm quyền thu thuế, đặc biệt là trong trường hợp các cá nhân hoặc công ty cố gắng trốn thuế.

Điểm nổi bật chính: Nghị định 126

Theo các quy định mới, cơ quan thuế có thể sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận thực chất hơn hình thức. Khái niệm thực chất trên hình thức là nơi báo cáo tài chính phản ánh các giao dịch kế toán chứ không phải là một hình thức pháp lý đơn giản. Khái niệm này cho thấy sức khỏe tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Hơn nữa, các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không tuân thủ kiểm tra thuế và không kê khai các giao dịch bên có khả năng bị cơ quan thuế phạt.

Cơ quan thuế cũng có thể công khai thông tin người trốn thuế, kể cả người trốn thuế, không nộp thuế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của luật mới là đối với người lao động nước ngoài, trong đó nếu người đại diện theo pháp luật của công ty là người lao động nước ngoài, họ có thể bị cấm rời khỏi Việt Nam nếu công ty chưa nộp thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp buộc phải nộp thuế thay cho người nộp thuế. Ví dụ, các tổ chức kinh doanh phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu và vốn góp của cá nhân dưới dạng bất động sản hoặc cổ phiếu.

Doanh nghiệp trả thưởng, hỗ trợ bán hàng, khuyến mại, giảm giá, tiền mặt cho cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế cũng phải kê khai, nộp thuế TNCN thay cho cá nhân đó.

Điều khoản nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Các pháp nhân kinh doanh cũng phải nộp ít nhất 75% tổng nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong ba quý đầu tiên của năm tính thuế. Nếu nó nhỏ hơn tiền lãi chậm trả sẽ được tính vào nghĩa vụ thuế thiếu.

Khai thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế đủ điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quý là những người có thể nộp thuế nếu tổng doanh thu của năm dương lịch trước đó là 50 tỷ đồng Việt Nam (2.170.330 USD) trở xuống hoặc nếu được thực hiện trong năm đầu tiên hoạt động. Ngoài ra, những doanh nghiệp chọn khai thuế theo quý cũng có thể khai thuế TNCN theo quý miễn là đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 126.

Do đó, số thuế TNCN hàng tháng sẽ không còn xác định thời hạn kê khai thuế TNCN. Đối với văn phòng đại diện – họ sẽ phải thực hiện kê khai thuế TNCN hàng tháng do RO không xuất được hóa đơn.

Trường hợp người nộp thuế muốn chuyển sang nộp theo quý từ tháng thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 01 của năm.

Đối với hồ sơ khai thuế phải nộp tại nơi thực hiện dự án đầu tư và phụ thuộc vào chi nhánh, địa điểm được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Các dịch vụ gọi xe như Grab cũng sẽ phải chịu thuế VAT 10% so với mức 3% hiện nay. Công ty chứ không phải người lái xe sẽ có nghĩa vụ trả thuế.

Ngân hàng khấu trừ thuế và thương mại điện tử

Trước đó, chúng tôi đã thảo luận về thực tiễn của việc các ngân hàng có thể khấu trừ các khoản thanh toán thuế cho các nhà cung cấp không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập từ khách hàng tại Việt Nam.

Trong khi vẫn cần làm rõ thêm, Nghị định 126 quy định rằng Tổng cục Thuế sẽ xác định tên và trang web của các nhà cung cấp ở nước ngoài chưa đăng ký thuế với các ngân hàng và công ty trung gian.

Sau khi được xác định, các ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán khác sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ thuế đối với khoản thanh toán cho các nhà cung cấp này hàng tháng. Nếu ngân hàng không thể khấu trừ thuế do các vấn đề không lường trước được, các giao dịch đó sẽ cần phải được báo cáo cho GDT hàng tháng để đánh giá thuế.

Các ngân hàng cũng phải cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Ngoài ra, thông tin về các giao dịch tài khoản ngân hàng của đơn vị phải được cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu chính thức trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế.

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527