88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Tải mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận giữa các pháp nhân xác định các quan hệ, quyền và nghĩa vụ của họ nhằm thực hiện những mục đích kinh tế nhất định, theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.

Hợp đồng kinh tế phải được thực hiện theo quy định của pháp luật nhà nước và phù hợp với yêu cầu của chính sách và kế hoạch của nhà nước. Không đơn vị, cá nhân nào được phép sử dụng hợp đồng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối trật tự kinh tế, phá hoại kế hoạch của Nhà nước, gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia và xã hội để thu lợi bất chính.

Sau đây là 2 mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất được Kế Toán Diamond Rise cập nhật.

Xem thêm: Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527