88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Tổng quan về Kế toán Tài chính

Kế toán tài chính là gì

Các chuyên gia kế toán tài chính chịu trách nhiệm báo cáo công khai về tình trạng tài chính của công ty hoặc tổ chức. Công việc này liên quan đến việc thu thập và duy trì dữ liệu, phát hiện xu hướng và dự báo nhu cầu trong tương lai. Ngoài ra, kế toán tài chính chuẩn bị các báo cáo chi tiết và truyền đạt thông tin tài chính cho lãnh đạo công ty và các đối tượng không có kiến ​​thức chuyên sâu về kế toán.

Kế toán kiểm toán  và  kế toán quản lý  có liên quan đến kế toán tài chính, nhưng khác nhau ở một số cách. Kiểm toán viên thường làm việc với các công ty để xem xét các báo cáo do văn phòng kế toán tài chính tạo ra. Kế toán quản lý chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ kế toán và giao tiếp trong công ty, chẳng hạn như các khoản phải trả, khoản phải thu và bảng lương.

kế toán tài chính là gì

Nghề Kế toán Tài chính

Kế toán tài chính làm việc trong nhiều ngành, từ doanh nghiệp đến tổ chức phi lợi nhuận và trách nhiệm của họ khác nhau tùy thuộc vào loại hình và quy mô của tổ chức. Các nhiệm vụ chính bao gồm chuẩn bị báo cáo và báo cáo tài chính, tư vấn cho lãnh đạo công ty về các chiến lược và thực tiễn đầu tư, truyền đạt tình trạng tài chính của công ty với các đối tượng bên ngoài và cập nhật các xu hướng kinh tế mới nhất ảnh hưởng đến các quyết định tài chính. Các hồ sơ nghề nghiệp sau đây cung cấp các ví dụ về vai trò kế toán tài chính ở mọi cấp độ việc làm.

Mục tiêu của kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính theo dõi các hoạt động tài chính của tổ chức họ. Chịu trách nhiệm duy trì trách nhiệm giải trình tài chính, họ giám sát các lĩnh vực như tiền lương, thuế và chi tiêu. Họ cũng cung cấp báo cáo cho ban giám đốc và điều tra các chênh lệch tài chính.

Sự khác biệt giữa nhà phân tích tài chính và kế toán tài chính là gì?

Các nhà phân tích tài chính giải quyết vấn đề tài chính tổng thể của công ty, làm việc để cải thiện lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư và dự báo tài chính.
Kế toán tài chính lưu giữ hồ sơ tỉ mỉ, tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ tài chính hàng ngày của công ty như hồ sơ thuế, lập báo cáo tài chính và phân tích ngân sách.

Kế toán tài chính cần những bằng cấp gì?

Các nhà tuyển dụng thường mong đợi kế toán tài chính có bằng cử nhân kế toán hoặc một lĩnh vực liên quan. Một số nhà tuyển dụng thích ứng viên có bằng thạc sĩ.

Công việc của một nhân viên kế toán tài chính

Chuyên gia phân tích tài chính

 • Đánh giá hiệu quả đầu tư
 • Tư vấn cho các nhà quản lý cấp cao và khách hàng về các quyết định đầu tư
 • Duy trì nhận thức về các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị ảnh hưởng đến các quyết định tài chính trong công ty hoặc ngành của khách hàng
 • Cung cấp phân tích dữ liệu chi tiết và báo cáo theo dõi xu hướng tài chính và dự báo nhu cầu trong tương lai

Báo cáo tài chính

 • Duy trì hồ sơ tài chính
 • Hỗ trợ nộp hồ sơ thuế theo các luật và quy định liên quan
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm
 • Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu tài chính
 • Hỗ trợ các nhiệm vụ lập ngân sách và kiểm toán

Quản lý thông tin dữ liệu

 • Giám sát tất cả các chức năng kế toán, chẳng hạn như các khoản phải trả và các khoản phải thu
 • Duy trì và giám sát dữ liệu tài chính liên quan đến các khoản đầu tư
 • Thiết lập các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ
 • Tạo báo cáo tài chính và báo cáo
 • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về thuế
 • Quản lý một nhóm có thể bao gồm kế toán và trợ lý

Quản lý tài chính

 • Tư vấn cho các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty và khách hàng về các mục tiêu và quyết định tài chính
 • Tạo báo cáo tài chính, báo cáo và dự kiến
 • Đảm bảo tuân thủ luật và quy định tài chính
 • Quản lý các dự án và chức năng của đội ngũ kế toán và trợ lý
 • Truyền đạt các phân tích tài chính phức tạp cho lãnh đạo công ty và khán giả bên ngoài

Xem thêm: Kế toán thuế là gì? Khái niệm và trách nhiệm

Rate this post

Leave a comment

0938529527