88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Kế toán thuế là gì? Khái niệm và trách nhiệm

Định nghĩa Kế toán thuế là gì

Kế toán thuế làm việc với khách hàng để xuất trình các tài liệu khai thuế tuân theo các luật và quy định về thuế. Họ luôn cập nhật cho khách hàng về thông tin trả hàng và làm việc với họ trước thời điểm tính thuế để đưa ra kế hoạch giúp họ đạt được các mục tiêu và kết quả tài chính mong muốn. Kế toán thuế thường làm việc nhiều giờ hơn trong thời gian tính thuế, vì họ làm cho họ có thể tiếp cận đầy đủ với khách hàng của mình để làm cho quy trình thuế dễ dàng nhất có thể cho họ.

kế toán thuế là gì

Kế toán thuế phải làm gì?

Kế toán thuế xác định các chiến lược thuế hoãn lại, giảm thiểu hoặc loại bỏ các khoản thanh toán thuế và sắp xếp các cuộc kiểm toán với cơ quan thuế. Những kế toán viên này chuẩn bị các tài liệu thuế cho một nhóm khách hàng có thể bao gồm các công ty công và tư, các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ và các cá nhân tư nhân. Nhờ có cơ sở khách hàng rộng lớn này, kế toán thuế phải thể hiện kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cũng như khả năng lắng nghe tích cực từ khách hàng khi họ bày tỏ mối quan tâm riêng của mình.

Cùng với việc chuẩn bị các tài liệu thuế, kế toán thuế sẽ giải thích các luật thuế và giải thích các tác động của bất kỳ thay đổi nào gần đây trong luật. Sau khi chuẩn bị chứng từ thuế, kế toán thay mặt khách hàng nộp tờ khai, sau đó chuẩn bị các bản trình bày và báo cáo để phản ánh công việc của họ. 

Nhìn chung, kế toán thuế làm việc toàn thời gian thông thường trong môi trường văn phòng, tuy nhiên, trong mùa thuế, những kế toán này bận rộn hơn nhiều; họ có thể làm việc nhiều giờ kể cả cuối tuần và ban đêm.

Xem thêm: Luật Kế toán năm 2015, luật số 88/2015/QH13

Trách nhiệm của Kế toán Thuế là gì?

Kiểm tra Báo cáo tài chính

Kế toán thuế làm việc với khách hàng để có một bức tranh rõ ràng về tình hình tài chính tổng thể của họ khi họ chuẩn bị hồ sơ khai thuế. Kế toán xem xét tất cả các báo cáo tài chính có liên quan để đảm bảo chúng phù hợp với các luật và quy định về thuế, đồng thời đảm bảo chúng duy trì cái nhìn chính xác nhất về tình hình tài chính của khách hàng.

Tạo kế hoạch ngân sách

Một trong những trách nhiệm chính của kế toán thuế là giúp khách hàng của họ xác định cách họ có thể tiết kiệm tiền và giữ được ngân sách khả thi. Kế toán cũng giúp khách hàng lập chiến lược các cách để tăng thu nhập và cải thiện lợi nhuận tổng thể của họ; điều này bao gồm việc thông báo cho họ về cách những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến thông tin khai thuế của họ.

Tổ chức hồ sơ tài chính

Kế toán thuế không chỉ làm việc với khách hàng để chuẩn bị hồ sơ khai thuế mà còn giúp khách hàng sắp xếp hồ sơ tài chính cá nhân của họ. Kế toán thuế lưu giữ thông tin của khách hàng trong hồ sơ và có thể truy cập bất cứ lúc nào khách hàng của họ có yêu cầu cụ thể cần tham khảo các tài liệu trước đó.

Tính thuế

Kế toán thuế tính toán các khoản thuế, chuẩn bị tờ khai thuế, thông báo cho họ về bất kỳ khoản hoàn trả hoặc số dư nào còn nợ và đảm bảo rằng họ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào nếu bị trễ hạn.

Kiểm tra hệ thống kế toán

Kế toán thuế phải xem xét lại hệ thống kế toán của họ để đảm bảo rằng chúng hoạt động hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. Làm như vậy cho phép kế toán nhận thấy bất kỳ vấn đề hoặc sai sót nào và sửa chữa chúng khi cần thiết.

Giao tiếp với khách hàng

Các cá nhân và chủ doanh nghiệp muốn tiếp tục tham gia vào quá trình khai thuế của họ. Điều quan trọng là khách hàng phải cảm thấy như họ hiểu những gì sẽ xảy ra với tờ khai thuế của họ, cũng như quá trình cần thiết để hoàn thành thông tin của họ. Vì vậy, kế toán thuế phải trao đổi với khách hàng và cung cấp thông tin kịp thời cho họ.

Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527