88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Khái niệm và vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị là gì

Lĩnh vực Kế toán quản trị, thường được gọi là Kế toán quản lý hoặc Kế toán doanh nghiệp, bao gồm các nhiệm vụ tài chính và kế toán cần thiết để vận hành một doanh nghiệp. Kế toán quản lý làm việc trong các công ty và tổ chức để chỉ đạo các quy trình tài chính nội bộ; giám sát chi phí, bán hàng, chi tiêu và ngân sách; thực hiện các cuộc kiểm toán; xác định xu hướng trong quá khứ và dự đoán nhu cầu trong tương lai; và hỗ trợ lãnh đạo công ty trong các quyết định tài chính.

vai trò của kế toán quản trị

Kế toán quản trị thường bị nhầm lẫn với  kế toán tài chính ; trong khi cả hai đều cung cấp các dịch vụ có giá trị cho một tổ chức, có sự khác biệt chính giữa hai vai trò. Kế toán quản lý chủ yếu liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ và sản xuất các báo cáo, thông báo cho ban lãnh đạo công ty về các quyết định tài chính liên quan đến hoạt động chung của công ty. Trọng tâm của kế toán tài chính là thông báo cho các nhóm bên ngoài – chẳng hạn như ngân hàng, hội đồng quản trị, cổ đông và cơ quan thuế – về tình trạng tài chính của công ty.

Một người nào đó tham gia vào lĩnh vực kế toán quản lý nên có kỹ năng quản lý rủi ro, lập kế hoạch ngân sách, lập kế hoạch chiến lược và phân tích dữ liệu tài chính. Những kế toán viên này cũng có kiến ​​thức chi tiết về các nguyên tắc kế toán, kỹ năng giao tiếp tốt và cách tiếp cận tư duy cầu tiến trong công việc của họ.

Nghề nghiệp trong kế toán quản trị

Kế toán quản trị tìm thấy cơ hội việc làm trong nhiều môi trường làm việc và ngành nghề khác nhau. Các chuyên gia trong lĩnh vực này đang có nhu cầu trong các công ty nhà nước và tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận và văn phòng chính phủ. Mỗi công ty chỉ định các chức danh và trách nhiệm công việc cụ thể dựa trên mô hình kinh doanh và nhu cầu của họ.

Nhiệm vụ chính của kế toán quản lý thay đổi tùy theo quy mô của tổ chức, yêu cầu tuân thủ và báo cáo, cũng như tổng doanh thu. Xem xét các hồ sơ nghề nghiệp sau đây để biết kỳ vọng của các vị trí kế toán quản trị đại diện cho việc làm cấp cao, trung cấp và cấp cao.

Các câu hỏi thường gặp

1. Kế toán quản trị làm những gì?

Kế toán quản lý làm việc với quản lý điều hành của tổ chức của họ. Họ phân tích dữ liệu tài chính, bao gồm dữ liệu rủi ro và cung cấp các báo cáo để các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

2. Những phẩm chất của một kế toán quản trị giỏi là gì?

Một kế toán quản trị giỏi cần có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp. Người sử dụng lao động cũng tìm kiếm những người lao động có hiểu biết sâu sắc về quản lý rủi ro và cấu trúc kinh doanh.

3. Có chứng chỉ kế toán quản trị không?

Có, nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những kế toán viên quản lý có chứng chỉ kế toán quản lý được chứng nhận. Chứng nhận kiểm tra các kỹ năng lập kế hoạch và phân tích, quản lý hiệu suất, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

4. Sự khác biệt giữa một nhà phân tích ngân sách và một nhà phân tích tài chính là gì?

Các nhà phân tích ngân sách lập kế hoạch ngân sách và cộng tác với các nhà quản lý để đảm bảo rằng các dự án tuân thủ các thông số kỹ thuật đã vạch ra. Các nhà phân tích tài chính làm việc để cải thiện hoạt động tài chính cho công ty của họ thông qua các khoản đầu tư, quản lý chi phí và dự báo tài chính.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527