88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Kế toán tài chính là gì? Định nghĩa và ví dụ

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là một quá trình thu thập thông tin và lập báo cáo về hoạt động tài chính của một tổ chức. Các báo cáo này tóm tắt các giao dịch của một công ty, mô tả giao dịch với ai và liệt kê ngày và số tiền của mỗi giao dịch. Các công ty tạo báo cáo tài chính về các giao dịch để hiển thị thông tin về giá trị của tổ chức. Một khi nhận được phản hồi từ các bên liên quan, họ có thể lập kế hoạch chiến lược về mô hình phát triển của công ty.

Các loại kế toán tài chính

Khi tổng hợp thông tin tài chính của công ty bạn, điều quan trọng cần lưu ý là có hai hình thức kế toán tài chính khác nhau để ghi sổ kế toán, bao gồm:

1. Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt chỉ ghi lại các giao dịch tiền mặt do nhân viên của một tổ chức thực hiện. Ví dụ, nếu một nhân viên đi công tác, họ có thể thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt đối với các bữa ăn, chỗ ở và các chi phí phát sinh. Sau khi họ thực hiện một giao dịch tiền mặt, họ giữ một biên lai và báo cáo tất cả các giao dịch đã thực hiện cho người quản lý của họ. Chúng được đăng nhập sau khi chúng được chấp thuận. Các giao dịch tiền mặt thường không xuất hiện trên báo cáo tài chính nhưng chúng vẫn có thể được ghi lại để hiển thị bằng chứng rằng một giao dịch đã xảy ra.

2. Kế toán dồn tích

Kế toán dồn tích là khi kế toán ghi lại tất cả dữ liệu từ các giao dịch. Do đó, nó là sự mở rộng của kế toán tiền mặt vì nó kết hợp tín dụng, ghi nợ và các hình thức thanh toán khác cho các giao dịch do nhân viên thực hiện, có bao gồm tiền mặt. Các khoản phải trả và các khoản phải thu cũng thuộc loại này, có thể thể hiện vốn nợ của khách hàng hoặc của khách hàng. Loại kế toán này cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về dòng tiền của tổ chức của bạn và nó giúp bạn xác định xem bạn có tài sản hoặc nợ ngắn hạn.

Báo cáo tài chính kế toán

Bạn sẽ cần tập hợp các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm cho các bên liên quan để đảm bảo hoạt động tài chính ổn định của tổ chức bạn. Dưới đây là bốn báo cáo cho biết hoạt động tài chính của công ty bạn:

1. Báo cáo thu nhập

Báo cáo này tính toán thu nhập ròng của bạn bằng cách trừ đi doanh thu từ chi phí của bạn. Một lần nữa, doanh thu sẽ được cộng thêm khi việc bán một sản phẩm được hoàn thành hoặc việc hoàn thành dịch vụ được xác nhận.

2. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được lập vào cuối thời kỳ mà bạn đang theo dõi hoạt động tài chính, chẳng hạn như vào cuối năm. Bảng cân đối kế toán kết luận giá trị tài sản bạn có, được tính bằng cách cộng các khoản nợ phải trả và số lượng chủ sở hữu vốn chủ sở hữu có.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền là tổng vốn dựa trên số tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh của bạn và tính đến chi phí hoạt động, đầu tư và tài chính.

4. Báo cáo thu nhập chưa phân phối

Báo cáo thu nhập giữ lại trình bày các khoản cổ tức được trả cho các cổ đông và thu nhập mà bạn nắm giữ để đưa trở lại hoạt động kinh doanh của mình.

Cách ghi lại các giao dịch tài chính

Khi bạn thay mặt tổ chức của mình ghi lại các giao dịch tài chính, hãy lưu ý những mẹo sau để thành công:

kế toán tài chính là gì

1. Hiểu các loại hình kế toán

Các nguyên tắc kế toán quy định rằng bạn cần sử dụng kế toán dồn tích để theo dõi kết quả tài chính của doanh nghiệp mình, nhưng vẫn tốt để biết kế toán tiền mặt là một phần của kế toán dồn tích. Bằng cách này, bạn sẽ không chỉ theo dõi các giao dịch kỹ thuật số.

Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, hãy cân nhắc việc thuê một người kế toán để đảm nhận mọi trách nhiệm ghi chép các giao dịch, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn biết ghi chép tất cả hồ sơ tài chính và các bên liên quan đang xem xét chúng.

2. Biết báo cáo tài chính nào để tính toán hiệu quả tài chính

Biết sử dụng báo cáo tài chính nào tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn có các nhà đầu tư, tốt nhất hãy sử dụng tất cả chúng, để bạn có thể hoàn toàn minh bạch trong việc hiển thị thông tin tài chính. Minh bạch dẫn đến tiềm năng cao hơn để các nhà đầu tư tin tưởng bạn trong việc duy trì tài chính cho công ty của bạn. Luôn luôn phải có một bảng cân đối kế toán để giúp họ xem xét tài sản và nợ phải trả của mình.

3. Áp dụng các nguyên tắc kế toán

Luôn tuân thủ các nguyên tắc kế toán. Đây là cách tốt nhất để bạn chịu trách nhiệm về hồ sơ tài chính của mình và đăng ký chi phí hàng quý và hàng năm một cách hiệu quả.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527