88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán là khung thời gian mà doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động và vị thế tài chính của mình cho các bên liên quan bên ngoài. Điều này có thể sau ba, sáu hoặc mười hai tháng.

Kỳ kế toán thường trùng với năm tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều đơn vị kinh doanh thực hiện theo kỳ kế toán là ba tháng hoặc sáu tháng.

kỳ kế toán

Khái niệm về chu kỳ kỳ kế toán là gì?

Trong kỳ kế toán, một công ty tập hợp và tổ chức hoạt động tài chính của mình. Điều này được sử dụng để tạo báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán.

Kỳ kế toán có thể được coi là thời gian thực hiện để hoàn thành một chu kỳ kế toán của doanh nghiệp. Vì chu kỳ kế toán ghi lại các giao dịch trong một khoảng thời gian và báo cáo chúng dưới dạng tài chính, nên một chu kỳ kế toán bằng một kỳ kế toán.

Tại sao một kỳ kế toán lại quan trọng?

Kỳ kế toán cung cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp viễn cảnh về lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở liên tục và giúp họ đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Để thực hiện điều này, kế toán đã phát triển khái niệm tính chu kỳ.

Sử dụng khái niệm này, các công việc liên tục và phức tạp của doanh nghiệp được chia thành các khoảng thời gian ngắn và được báo cáo trong báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Đối với từng khoảng thời gian, doanh nghiệp lập và công bố báo cáo tài chính. Khoảng thời gian của báo cáo tài chính được thể hiện trong tiêu đề của nó.

Thông tin này có ý nghĩa đối với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ và các cơ quan chính phủ. Giả định về khoảng thời gian cung cấp cho các bên liên quan thông tin tài chính đáng tin cậy và phù hợp để đưa ra các quyết định kinh doanh đáng tin cậy một cách kịp thời.

Việc lựa chọn kỳ kế toán phụ thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh kinh doanh có thể đủ phức tạp để đảm bảo các kỳ kế toán khác nhau. Tất cả các doanh nghiệp được phép xác định bao nhiêu kỳ hạn họ muốn miễn là họ đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Các nội dung liên quan:

5/5 - (1 vote)

Leave a comment

0938529527