88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Chi phí cố định và chi phí biến đổi, sự khác biệt là gì?

Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định được hiểu là chi phí không thay đổi khi doanh thu hoặc khối lượng sản xuất tăng hoặc giảm. Điều này là do chúng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Do đó, chi phí cố định được coi là chi phí gián tiếp.

Thông thường, chi phí cố định và chi phí bán biến đổi xuất hiện cùng nhau trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dưới dạng chi phí gián tiếp.

Điều quan trọng là chủ doanh nghiệp phải hiểu chi phí mà họ phải chịu để có thể quản lý chi phí của mình một cách hiệu quả. Theo nguyên tắc chung, doanh thu và khối lượng sản xuất cao hơn dẫn đến tổng chi phí cao hơn, nhưng vì một số chi phí là cố định, phần trăm tăng của tổng chi phí sẽ nhỏ hơn phần trăm tăng của doanh thu và sản xuất.

Một số loại chi phí cố định trong doanh nghiệp sau đây:

  • Tiền thuê văn phòng
  • Bảo hiểm
  • Lãi vay
  • Lương nhân viên
  • ….
Tìm hiểu sự khác biệt giữa chi phí cố định và biến đổi

Chi phí biến đổi là gì?

Chi phí biến đổi được hiểu là những chi phí thay đổi thường xuyên trong các hoạt động của một doanh nghiệp. 

Ví dụ, chi phí biến đổi sẽ là chi phí nguyên vật liệu để sản xuất một sản phẩm, chi phí đi lại để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí thay đổi khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Dưới đây là các ví dụ về chi phí biến đổi mà bạn thường xuyên gặp:

  • Hoa hồng nhân viên: Lương hoa hồng có thể thay đổi, đặc biệt là hoa hồng về bán hàng sản phẩm, tùy thuộc vào dòng tiền của doanh nghiệp.
  • Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất vật tư, bảo dưỡng thiết bị và nguyên vật liệu trực tiếp đều có thể biến động dựa trên các hoạt động kinh doanh và tình hình thị trường.
  • Chi phí đi lại: Nhân viên đi công tác sẽ không cố định một điểm đi, điểm đến nên có thể phải chịu các chi phí khác nhau liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của việc xác định chính xác các khoản chi phí

Khi bạn phát triển doanh nghiệp của mình , bạn sẽ cần xác định các khoản chi phí cố định và biến đổi để phân tích điểm hòa vốn của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể tính toán các điểm giá có lợi nhất cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Điều này rất hữu ích vì nó cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tỷ suất lợi nhuận của tổ chức hoặc tỷ lệ bạn cần bán sản phẩm và dịch vụ để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình.

Một lý do quan trọng khác để xác định chính xác các khoản chi phí cố định và biến đổi là để bạn có thể tận dụng các khoản khấu trừ thuế. Tùy thuộc vào loại chi phí, bạn có thể khấu trừ các chi phí này khỏi thuế của mình, dẫn đến số nợ ít hơn khi bạn nộp đầy đủ các hồ sơ. 

Các nội dung liên quan:

5/5 - (1 vote)

Related posts

Leave a comment

0938529527