88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Dòng tiền và lợi nhuận: Sự khác biệt là gì?

Khi nói đến kế toán doanh nghiệp, dòng tiền và lợi nhuận thường bị nhầm lẫn . Cả hai thuật ngữ này đều liên quan đến tiền đầu tư vào doanh nghiệp của bạn và cả hai điều khoản đều rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty bạn. Vậy điều gì làm cho dòng tiền khác với lợi nhuận, và làm thế nào bạn có thể so sánh hai điều này? 

Bài viết này sẽ định nghĩa cả hai thuật ngữ tài chính, phác thảo tầm quan trọng của việc làm quen với cả hai và hướng dẫn bạn cách phân biệt giữa hai thuật ngữ này. 

Dòng tiền là gì? 

Dòng tiền là tổng lượng tiền mặt di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào. 

Dòng tiền được chia thành hai yếu tố; dòng tiền vào và ra. 

Dòng tiền vào là số tiền mà doanh nghiệp của bạn đang mang lại; cho dù thông qua bán hàng, đầu tư hoặc các hoạt động tài chính. Tương tự như vậy, dòng tiền ra là số tiền đang được chi tiêu bởi doanh nghiệp của bạn. Duy trì một dòng tiền tích cực cần có sự chi tiêu có cân nhắc, đầu tư khôn ngoan và sản xuất tích cực. 

Dòng tiền dao động tùy thuộc vào số tiền bạn chi tiêu và thu được. Nếu bạn đang bán nhiều sản phẩm với chi phí chung thấp, bạn sẽ có một dòng tiền dương. Nếu bạn đang trả tiền để lưu trữ nhiều hàng tồn kho và doanh số bán hàng giảm hoặc bạn bị mất tiền trong một khoản đầu tư, bạn có thể thấy mình đang có một dòng tiền âm. Tuy nhiên, theo dõi dòng tiền đang hoạt động của bạn rất hữu ích khi dự đoán các giao dịch trong tương lai và lập kế hoạch mua cổ phiếu.  

Các loại Dòng tiền:

 • Doanh thu bán hàng 
 • Tài sản lưu động
 • Các khoản thanh toán bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền 
 • Chi phí hoạt động (hoạt động hàng ngày)
 • Thanh toán các khoản vay và các hoạt động tài trợ 

Dòng tiền có thể được chia thành ba loại chính; dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài trợ. 

 • Dòng tiền hoạt động đề cập đến tiền ròng được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh điển hình của bạn. Vì cần phải có một dòng tiền dương để duy trì tăng trưởng kinh doanh trong một hoạt động kinh doanh có lãi, nên việc giữ cho chi phí hoạt động ở mức thấp trong khi duy trì việc bán sản phẩm thành công là chìa khóa. 
 • Dòng tiền đầu tư đề cập đến tiền ròng được tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp bạn – đầu tư vào những thứ như phương pháp bảo mật, tài sản vật chất như tài sản và thiết bị hoặc bằng cách bán tài sản. 
 • Dòng tiền tài trợ là dòng tiền ròng được tạo ra để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, bao gồm nợ dài hạn, vốn chủ sở hữu và các khoản chi trả cổ tức. Nó đặc biệt đề cập đến cách doanh nghiệp lựa chọn để di chuyển tiền mặt giữa công ty và các nhà đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ nợ. 

Các yếu tố chính của Dòng tiền:

 • Dòng tiền đề cập đến số dư ròng tiền đang chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp 
 • Dòng tiền bao gồm hai phần; dòng tiền vào và dòng tiền ra. 
 • Một doanh nghiệp có lợi nhuận nhằm mục đích duy trì một dòng tiền dương bằng cách quản lý chi phí theo thời gian và giữ cho các khoản nợ thấp
 • Dòng tiền hoạt động, đầu tư và tài trợ là tất cả các thành phần của dòng tiền kinh doanh tổng thể  
 • Một công ty bền vững sẽ giữ báo cáo lãi và lỗ theo dòng tiền trong một khoảng thời gian 

Lợi nhuận là gì? 

Lợi nhuận của một công ty bao gồm số dư còn lại khi tất cả các chi phí hoạt động được trừ khỏi doanh thu của nó. Nói cách khác, lợi nhuận là số tiền còn lại khi tất cả các chi phí đã được thanh toán. 

Để một doanh nghiệp có lợi nhuận dương, doanh nghiệp đó cần phải tạo ra đủ thu nhập để trả chi phí hoạt động và các khoản nợ, đồng thời vẫn còn tiền. Nếu một công ty không mang lại đủ tiền mặt (dòng tiền vào), thì nó sẽ có lợi nhuận âm. 

Lợi nhuận bao gồm:

 • Thu nhập sau chi phí 
 • Các khoản thanh toán bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền 
 • Thu nhập chịu thuế 
 • Tiền cho cổ đông 

Giống như dòng tiền, lợi nhuận có thể được chia thành ba loại; lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng . 

 • Lợi nhuận gộp bao gồm doanh thu của một công ty, trừ đi giá vốn của sản phẩm bán ra. Nó bao gồm các chi phí biến đổi có thể thay đổi tùy thuộc vào doanh số dự đoán. Nó không bao gồm các chi phí cố định như những thứ mà một công ty phải trả, bất kể doanh thu (những thứ như tiền thuê nhà, tiền lương và các chi phí hoạt động khác)
 • Lợi nhuận hoạt động đề cập đến lợi nhuận ròng mà một doanh nghiệp tạo ra từ các hoạt động tiêu chuẩn của nó. Nó đôi khi được gọi là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT)
 • Lợi nhuận ròng của một công ty là tổng thu nhập sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán, bao gồm cả các khoản thanh toán thuế và lãi vay. 

Các yếu tố chính của lợi nhuận:

 • Lợi nhuận là khoản tiền mặt mà một doanh nghiệp có sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán 
 • Một doanh nghiệp bền vững sẽ có lợi nhuận dương – có nghĩa là nó có thể thanh toán tất cả các khoản nợ, chi phí hoạt động và công nợ mà vẫn thu được doanh thu 
 • Lợi nhuận có thể được phân loại là lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng
 • Lợi nhuận có thể được phân phối cho chủ sở hữu và cổ đông của doanh nghiệp dưới hình thức trả cổ tức, hoặc nó có thể được tái đầu tư trở lại vào doanh nghiệp. 

Sự khác biệt giữa Dòng tiền và Lợi nhuận là gì?

Sự khác biệt chính giữa lợi nhuận và dòng tiền là dòng tiền đề cập đến tất cả các khoản tiền chảy vào và ra khỏi một doanh nghiệp, và lợi nhuận bao gồm số tiền còn lại sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán. 

Dòng tiền có một phổ rộng; bao gồm dòng tiền vào và ra , nó là một thuật ngữ đề cập đến sự di chuyển của bất kỳ và tất cả tiền mặt được đưa vào và phân phối bởi doanh nghiệp. 

 • Một doanh nghiệp có lợi nhuận nhằm mục đích duy trì một dòng tiền dương, có nghĩa là nó đang mang lại nhiều hơn những gì nó đang phân phối. 
 • Bằng cách giữ một dòng tiền dương, một doanh nghiệp sẽ có thêm doanh thu để phân phối lại cho chủ sở hữu và cổ đông của mình. Số tiền còn lại này là lợi nhuận.

Dòng tiền và lợi nhuận không phải là những thuật ngữ mâu thuẫn quá nhiều, mà là những yếu tố bổ sung cho quy trình tài chính của doanh nghiệp. 

Cách dòng tiền và lợi nhuận điều chỉnh:

 • Để một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận, nó phải tạo ra thu nhập (dòng tiền)
 • Các doanh nghiệp có lợi nhuận sẽ quản lý dòng tiền bằng cách hợp nhất các chi phí hoạt động và các khoản nợ
 • Các công ty có thể sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư vào doanh nghiệp, điều này có thể dẫn đến dòng tiền thấp hơn trong một khoảng thời gian 
 • Dòng tiền hoạt động, đầu tư và tài trợ là tất cả các thành phần của dòng tiền kinh doanh tổng thể
 • Lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng là tất cả các loại thu nhập có lãi của một công ty 
 • Dòng tiền dương thường sẽ tạo ra lợi nhuận dương 

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527