88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu 01/TNDN: Bảng kê mua hàng hóa không có hóa đơn

Mẫu 01/TNDN là gì?

Mẫu 01/TNDN là mẫu bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn. Đây là mẫu 01/TNDN mới nhất hiện tại, giúp cho doanh nghiệp được phép kê khai những nghiệp vụ mua hàng hóa, dịch vụ trong quá trình kinh doanh. Phát sinh nhưng vì một lý do nào đó mà bạn không có hóa đơn. 

Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2021

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527