88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu 01/TNDN: Bảng kê mua hàng hóa không có hóa đơn

Mẫu 01/TNDN là gì?

Mẫu 01/TNDN là mẫu bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn. Đây là mẫu 01/TNDN mới nhất hiện tại, giúp cho doanh nghiệp được phép kê khai những nghiệp vụ mua hàng hóa, dịch vụ trong quá trình kinh doanh. Phát sinh nhưng vì một lý do nào đó mà bạn không có hóa đơn. 

Các lưu ý khi lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Khi lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào mà không có hóa đơn, cần lưu ý một số điều sau đây:

  1. Chứng minh giao dịch: Cần có một số chứng minh cho giao dịch mua vào như email, sổ ghi chép, hoặc các tài liệu khác để chứng minh giao dịch đó.
  2. Thông tin chi tiết hàng hóa: Bảng kê cần ghi rõ thông tin về số lượng, giá trị, tên hàng hóa và dịch vụ mua vào.
  3. Ngày giao dịch: Ghi rõ ngày giao dịch để dễ dàng kiểm tra và xác nhận giao dịch.
  4. Tên đối tác mua hàng: Ghi rõ tên đối tác mua hàng để dễ dàng liên lạc và xác nhận giao dịch.

Lưu ý rằng, việc sử dụng bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn chỉ nên sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527