88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu 08A – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

0938529527