88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu số B 02 – DN : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tải mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu B02 – DN

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Kế toán Diamond Rise gửi đến các bạn tham khảo trong bài viết hôm nay được cập nhật mới nhất theo Thông tư 200.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là biểu mẫu sử dụng trong báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh cụ thể.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Related posts

Leave a comment