88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu biên bản bàn giao máy móc, thiết bị

Biên bản bàn giao thiết bị là gì

Biên bản bàn giao thiết bị là một văn bản biểu mẫu được sử dụng trong các trường hợp bàn giao thiết bị máy móc giữa các công ty, doanh nghiệp hiện nay. … Với biên bản này, nó có thể giúp bạn xác nhận cũng như ghi chép lại toàn bộ tài sản thiết bị máy móc giữa các bên được giao cho nhau khi mua, mượn, hoặc thuê.Ngoài ra, biểu mẫu cũng có thể sử dụng để làm căn cứ nếu có xảy ra tranh chấp giữa các bên. 

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên biên bản và được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Nội dung của biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ có những nội dung chính sau đây:

  • Thông tin của người cung cấp và người nhận thiết bị máy móc
  • Thông tin thiết bị: Tình trạng, số lượng
  • Tên thiết bị máy móc, mã thiết bị, thông số kỹ thuật
  • Quy định về việc sử dụng thiết bị

Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527