88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Vốn chủ sở hữu trong kế toán là gì?

Vốn chủ sở hữu là giá trị còn lại của lợi ích của chủ sở hữu trong một công ty, sau khi tất cả các khoản nợ phải trả đã được trừ đi. Vốn chủ sở hữu có thể được tính như sau:

Điều gì được coi là công bằng trong kế toán?

Vốn chủ sở hữu trong một công ty có thể bao gồm tài sản hữu hình (tài sản ở dạng vật chất) và tài sản vô hình (tài sản bạn thực sự không thể chạm vào, nhưng có giá trị). Dưới đây là một số ví dụ:

Tài sản hữu hình

 • Văn phòng
 • Tiền mặt
 • Trang thiết bị
 • Đồ nội thất
 • Hàng tồn kho
 • Đất đai
 • Cổ phiếu & Trái phiếu
 • …..

Tài sản vô hình

 • Nhận diện thương hiệu
 • Bản quyền
 • Danh sách khách hàng
 • Lợi thế thương mại
 • Bằng sáng chế
 • Nhãn hiệu

Tài sản của một công ty được bù đắp bởi các khoản nợ phải trả của nó. Các khoản nợ chung bao gồm:

 • Các khoản phải trả
 • Quan tâm
 • Cho vay
 • Thế chấp
 • Thuế
 • Doanh thu chưa thực hiện
 • Tiền lương và tiền lương
 • Bảo hành
vốn chủ sở hữu là gì

Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán là gì?

Vốn chủ sở hữu không được coi là một tài sản hay một khoản nợ phải trả trên báo cáo tài chính của công ty. Vốn chủ sở hữu là những gì bạn nhận được khi trừ đi các khoản nợ phải trả từ tài sản.

Vốn chủ sở hữu được phản ánh trên bảng cân đối kế toán của công ty. Ban Giám đốc có thể thấy con số tổng vốn chủ sở hữu được liệt kê ở cuối báo cáo này.

Nếu số tiền là âm, thì (các) chủ sở hữu hoặc các cổ đông không có vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp và công ty được coi là “nằm trong danh sách đỏ”.

Tài trợ vốn chủ sở hữu hoạt động như thế nào?

Tài trợ vốn cổ phần là một phương thức huy động vốn cho một doanh nghiệp thông qua (các) nhà đầu tư. Để đổi lấy tiền, doanh nghiệp từ bỏ một số quyền sở hữu của mình, điển hình là tỷ lệ cổ phần.

Tài trợ vốn cổ phần có thể mang lại cả phần thưởng và rủi ro cho nhà đầu tư và chủ sở hữu doanh nghiệp.

Nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro, bởi vì công ty không hoàn vốn đầu tư của mình. Thay vào đó, nhà đầu tư bây giờ được hưởng nhiều lợi nhuận hơn (bởi vì anh ta hiện sở hữu nhiều công ty hơn). Điều này có nghĩa là thu nhập của nhà đầu tư có thể trở nên đáng kể theo thời gian. Tuy nhiên, nếu công ty không thành công, thì nhà đầu tư có thể mất tất cả.

Chủ doanh nghiệp bây giờ có thể có vốn để thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu được từ bỏ, các quyết định về cách thức hoạt động của doanh nghiệp hiện có thể phải được chia sẻ. Các mối quan hệ có thể trở nên căng thẳng.

Không có gì lạ khi một công ty khởi nghiệp có nhiều vòng tài trợ vốn cổ phần, để mở rộng và đáp ứng các mục tiêu của mình.

Xem thêm: Vốn hóa thị trường là gì? Định nghĩa, công thức và giải thích

5/5 - (1 vote)

Related posts

Leave a comment

0938529527