88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu đơn xin gia hạn tiến độ thi công mới nhất

Đơn xin gia hạn tiến độ thi công có thể được yêu cầu vì nhiều lý do. Chúng được sử dụng để chứng minh rằng sự chậm trễ đã xảy ra trong tiến độ hoàn thành dự án. Yêu cầu gia hạn thời gian thường được quy định trong điều khoản hợp đồng và phải được thực hiện theo các bước và yêu cầu tài liệu được xác định trong hướng dẫn hợp đồng.

Hầu hết các phần mở rộng liên quan đến sự chậm trễ ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu và nhiều phần liên quan đến  các yêu cầu thay đổi đơn đặt hàng . Tuy nhiên, có những lúc nhà thầu có kỹ năng kinh doanh hoặc quản lý kém có thể khiến dự án bị tụt hậu.

Bạn có quyền yêu cầu gia hạn thời gian không?

Yêu cầu gia hạn tiến độ thi công có thể được coi là hợp lệ trong một số trường hợp khác nhau, nhưng không phải tất cả các lý do chậm trễ đều được chấp thuận cho việc gia hạn. Trong mọi trường hợp, điều rất quan trọng là phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các thay đổi, tài liệu, email và lịch trình có thể chứng minh cho yêu cầu của bạn.

Mẫu đơn xin gia hạn tiến độ

Đơn xin gia hạn tiến độ thi công

Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527