88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “chứng chỉ” bắt buộc phải có khi bạn muốn thành lập công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp sau khi có được chứng nhận đăng ký được hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nếu có đủ điều kiện và có khả năng duy trì việc đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Xem thêm: 229 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện năm 2022

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm; 
  • Tên doanh nghiệp phù hợp với pháp luật; 
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 
  • Đã nộp đầy đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

  • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp, nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tải mẫu giấy chứng nhận mới nhất

Các văn bản liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527