88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Nhượng quyền thương mại là gì? Hồ sơ và Thủ tục đăng ký

Khái niệm nhượng quyền thương mại 

Nhượng quyền thương mại là một cách cấu trúc một doanh nghiệp. Nói chung, nó liên quan đến việc chủ sở hữu doanh nghiệp (được gọi là bên nhượng quyền) cấp phép cho bên thứ ba (được gọi là bên nhận quyền) quyền điều hành một doanh nghiệp hoặc phân phối hàng hóa và / hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng tên doanh nghiệp và hệ thống của bên nhượng quyền (thay đổi tùy theo bên nhượng quyền thương mại) trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận, đổi lại bạn sẽ phải trả một khoản phí. 

Phí nhượng quyền có thể là khoản thanh toán trước của bên nhận quyền cho bên nhượng quyền, một khoản phí liên tục (ví dụ tỷ lệ phần trăm doanh thu hoặc lợi nhuận đã thỏa thuận) hoặc kết hợp cả hai. Nhượng quyền thương mại là một giải pháp thay thế cho việc bên nhượng quyền xây dựng một chuỗi cửa hàng.

Nhượng quyền thương mại đã phát triển nhanh chóng ở thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ. Thành công của nó có thể là do nhượng quyền cung cấp các ưu đãi cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền, vì cả hai đều góp phần vào sự thành công của công việc kinh doanh do bên nhận quyền điều hành.

Những điều cần cân nhắc khi nhượng quyền thương mại

Khi tiến hành thẩm định, hãy đảm bảo bạn giải quyết những vấn đề sau: 

  • Bên nhượng quyền có thể áp đặt các hạn chế về cách thức hoạt động kinh doanh của họ.
  • Bạn phải tuân theo thỏa thuận của mình, có thể bao gồm các điều khoản khó hiểu. Xem xét nó một cách cẩn thận, và nếu cần thiết, hãy tìm kiếm lời khuyên pháp lý.
  • Bên nhận quyền thường phải thanh toán liên tục cho bên nhượng quyền. Đây là một vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu hoạt động.
  • Bạn có thể phải thanh toán trước cho bên nhượng quyền, không có đảm bảo thành công và không được hoàn lại tiền. Làm thế nào để bạn đánh giá triển vọng có thể có của một nhượng quyền thương mại? Nếu bạn nhận được thông tin từ bên nhượng quyền về những thành công trong quá khứ, làm sao bạn biết đó là sự thật? Nó có thể khó.
  • Điều gì xảy ra nếu bên nhượng quyền phá sản? Đây luôn là một rủi ro.

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại?

Căn cứ điều 19, nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết  Luật Thương Mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại hướng dẫn.

2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại quy định.

3. Các văn bản xác nhận về:
a) Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

4. Nếu giấy tờ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại ?

Căn cứ theo Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, điều 20 quy định như sau:

1. Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục sau đây:

  • Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
  • Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
  • Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527